Mentor for udvalgte dommere

Profilbeskrivelse af en mentor:
 
En mentor under DBU skal besidde eller uddanne sig hen i mod følgende profil:


Dommerfaglige kompetencer:
 • Teoretisk kendskab til Fodboldloven

 • Kende grundlaget for praktisk dommergerning – herunder bevægelse, placering, kommunikation og kropssprog

 • Kende grundlaget for ledelse, herunder proaktiv ledelse

 • Kende grundlaget for håndtering af konflikter

 • Fodboldforståelse


Personlige kompetencer:
 • Beherskelse af kommunikative egenskaber

  • Samtaleteknik

  • Feedback-teknik

  • Spørgeteknik

  • Aktiv lytning

  • Gennemslagskraft

  • Skriftlig fremstilling

  • IT-kendskab på brugerniveau

 • Humor

Psykologisk/pædagogiske kompetencer
 • Kende de krav, der stilles til en dommer på det niveau, hvor mentoren fungerer

 • Kunne skabe en ligeværdig dialog

 • Kunne hjælpe dommeren videre i sin dommerfaglige og personlige udvikling ud fra en holdning om medansvar for egen udvikling

 • Kunne udvise empati

 • Kunne vise en indstilling om interesse i andre mennesker
 

Uddannelse:Formål

 • At sikre en videregivelse af erfaringer

 • At sikre en specialiseret og tidsafgrænset støtte til udvalgte dommere

Tidsforbrug

 • Manuduktion fra erfaren mentor

 • Individuelt, men normalt 1-2 møder
Målgruppe
 • Personer med dommerbaggrund og de relevante erfaringer i forhold til de udvalgte dommere

Kvalifikationskrav/optagelseskriterier
 • Indlevelsesevne og empati

 • IT-kendskab på brugerniveau

 • Kommunikative mundtlige og skriftlige færdigheder

 • Erfaring som aktiv dommer
 
Indstilling og udvælgelse
 • Lokalunionernes dommerudvalg eller Elitedommergruppen indstiller, udvælger og vurderer mentoraspirantens egnethed


Indhold

 • Teoretisk indførsel i ”hjælpekunst”

 • Indførsel i praktiske metoder (eksempelvis logbog, handleplaner og supervision)
 
Eksamen     
 
Der aflægges ikke en decideret eksamen.
 
Efter et mentorforløb foretager både dommer og mentor en kort evaluering af forløbet, som tilgår den ansvarlige instans, der har igangsat forløbet.
 
Hvis en mentor ønsker at påbegynde Den strukturerede Dommerudvikleruddannelse, indplaceres han i denne af det lokale dommerudvalg eller Elitedommergruppen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skriv en kommentar

Skriv kommentar (Kræver login)

0

Ingen kommentarer endnu - skriv den første