Modul 1 - vejleder

Profilbeskrivelse af dommervejleder:
 
En dommervejleder skal besidde eller uddanne sig hen i mod følgende profil:

 
Dommerfaglige kompetencer
 • Teoretisk kendskab til Fodboldloven, således at dommervejlederen til enhver tid kan bestå DBU’s teoretiske test for dommere

 • Kendskab til praktisk dommergerning, ledelse og konflikthåndtering - på et niveau svarende til DBU’s kursus ”Dommeren i praksis”

 • Fodboldforståelse

 • Praktisk erfaring som aktiv dommer

 • Kunne analysere en kamp gennem kampiagttagelse
 
Personlige kompetencer:
 • Kendskab til kommunikative egenskaber

  • Samtaleteknik

  • Feedbackteknik

  • Spørgeteknik

  • Aktiv lytning

  • Gennemslagskraft

 • Humor
 
Psykologisk/pædagogiske kompetencer:
 • Kunne skabe en ligeværdig dialog

 • Kunne udvise empati

 • Kunne vise en indstilling om interesse i andre mennesker


Uddannelsen

 
Formål:
 • At motivere den aktive eller tidligere aktive dommer til at vejlede andre dommere i forbindelse med kamp

 • At dele erfaringer med henblik på fastholdelse af dommere

 • At give vejlederen enkle værktøjer, som kan bruges i vejledningen af en dommer
 
Tidsforbrug:
 • 1 kursusdag (6 timer)
 
Målgruppe:
 • Aktive, erfarne dommere, som opfylder profilen

 • Tidligere aktive dommere, som opfylder profilen
 
Kvalifikationskrav/optagelseskriterier:
 • Dommereksamen

 • Praktisk erfaring som aktiv dommer

 • Kursisten skal ved først given lejlighed følge DBU’s kursus ”Dommer i Praksis”.

Indstilling og udvælgelse:
 

DBUs Breddedommergruppe udarbejder retningslinjer for dette
 
Indhold:
 • Undervisning i:   
        
  • Løbemønstre og placering

  • Brug af fløjte og markeringer

  • Vejleder som dommerens hjælper

  • Kampobservation (evt. video) med praktiske øvelser

  • Samtaleteknik

  • Opsamling på dagen
 
Eksamen:
 • Der aflægges ikke en egentlig eksamen.
Kursisten har kvalificeret sig som dommervejleder i og med, at han har gennemført kursusdagen.

Skriv en kommentar

Skriv kommentar (Kræver login)

0

Ingen kommentarer endnu - skriv den første