Modul 3 – Dommerudvikler for dommere med linjedommere

Profilbeskrivelse af dommerudvikler for dommer med linjedommere:
 
En dommerudvikler for dommer med linjedommere skal besidde eller uddanne sig hen i mod følgende profil:
 
Dommerfaglige kompetencer
 • Teoretisk kendskab til Fodboldloven, således at dommerudvikleren til enhver tid kan bestå DBU’s teoretiske test for dommere

 • Kende grundlaget for praktisk dommergerning – herunder kommunikation og kropssprog samt bevægelse og placering i forhold til kampe med linjedommere

 • Kende grundlaget for ledelse og håndtering af konflikter på et niveau svarende til DBU’s kursus ”Dommeren som leder 2”

 • Kendskab til fodboldspillet (spillesystemer og spillestile)

 • Kunne grundlaget for samarbejdet mellem dommer og linjedommere på et niveau svarende til DBU’s kursus ”Linjedommer 2”.

 • Kunne analysere en kamp gennem kampiagttagelse, herunder med særlig fokus på samarbejdet mellem dommer og linjedommere

 • Kunne foretage en dommerfaglig kvalitativ vurdering af dommere og linjedommeres præstation i forhold til en karakterskala eller tilsvarende.

 • Erfaring som aktiv dommer

 • Erfaring og aktivt virke som dommerudvikler for breddedommere
 
Personlige kompetencer:
 
 • Kunne udvise kommunikative egenskaber
  • Samtaleteknik

  • Feedback-teknik

  • Spørgeteknik

  • Aktiv lytning

  • Gennemslagskraft

  • Skriftlig fremstilling

  • IT-kendskab på brugerniveau

  • Humor
   
  Psykologisk/pædagogiske kompetencer:
  • Beherske indsigt i psykologiske faktorer i et triosamarbejde

  • Kunne skabe en ligeværdig dialog med hele trioen

  • Kunne udvise empati

  • Kunne forstå adfærd og reaktioner hos trioen

  • Kunne vise en indstilling om interesse i andre mennesker


  Uddannelsen

   
  Formål:
  • at videreuddanne dommerudvikleren til at virke som dommerudvikler for dommere

  • at kunne gennemføre evaluering – både verbalt og skriftligt – af dommere i trio-kampe.
   
  Målgruppe:
   
  Dommerudviklere med lyst, interesse og evner til at videreudvikle dommere der dømmer med linjedommere.

   
  Indstilling:
   
  DBUs Breddedommergruppe udarbejder retningslinjer for indstilling og udvælgelse.
   
   
  Kvalifikationskrav:
   
  Der stilles ikke krav til, at den enkelte dommerudvikler skal have virket som aktiv dommer på dette niveau.

  Forudgående modul i dommerudvikleruddannelsen skal dog være bestået, før optagelse på dette kursus kan imødekommes.
   
  Kursisten skal hurtigst muligt følge DBU’s kurser ”Dommeren som leder 2” og  ”Linjedommer 2”.
   
  Skal have fungeret minimum 1 år som aktiv breddedommerudvikler.


  Modulindhold/tidsforbrug:
   
  Uddannelsen består af en teoretisk del, som afholdes af DBU Uddannelse, og en praktisk del, som gennemføres lokalt.

  Begge dele skal bestås.

  Uddannelsen gennemføres som dagskursus (teoridelen) samt en lørdag eller søndag (praktikdelen).


  Teoretisk del:
   
  Fodboldloven/retningslinjer:

  Dommerudvikleren skal beherske Fodboldloven og fortolkningen heraf, og der gennemføres en teoritest.

   
  Kommunikation/ledelse:

  På kurset sættes der fokus på dommerudviklerens evne til at kunne skabe en læringssituation – både i forhold til dommeren og til linjedommerne.

   
  Linjedommerne:

  I den teoretiske del skal også indgå et afsnit specielt omkring linjedommerens opgaver i triokampe – herunder samarbejdet med dommeren og evt. dilemmaer forbundet dermed, det tekniske område m.v., og dommerudviklerens fokuspunkter på dette område.


  Der skal fokuseres på betydningen af en entydig linjedommerinstruktion
   
   
  Praktik:
   
  For at kunne sikre en fornuftig indgang til det at blive dommerudvikler for dommere med linjedommere, skal der etableres en ”føl-ordning”, hvor kursisten følger en rutineret dommerudvikler på dette niveau i 3 trio-kampe. 

  Kursisten deltager i den efterfølgende samtale. Første samtale som tilhører, mens de efterfølgende gennemføres af kursisten.
  Kursisten udarbejder sin egen evalueringsrapport og fremsender denne til den officielle dommerudvikler. 

  Kursisten får tilsendt kopi af den officielle evalueringsrapport til inspiration og orientering.
   
  Eksamen:
   
  Der gennemføres en mundtlig eksamen i teori, der forestås af DBU Uddannelse, omfattende bl.a.:
  • Dilemmaer, der kan opstå i samtale med en trio

  • Linjedommersamarbejdet ud fra en given instruktion

  • en teoritest i Fodboldloven efter gældende retningslinjer
   
  Hvis teoritesten ikke umiddelbart bestås, skal kursisten bestå en omprøve, som skal være afviklet inden den praktiske eksamen afholdes.
   
  Efter at ”føl-delen” er overstået sendes kursisten ud i en triokamp, hvor han alene gennemfører evalueringen af kampen – herunder samtalen med dommertrioen – og udarbejder efterfølgende den skriftlige rapport.
   
  Denne praktiske eksamen forestås af et lokalt censorkorps, som er indstillet af lokalunionen og godkendt af DBU’s Dommeruddannelsesgruppe. Afslutningsvis vurderes om kursisten har bestået den praktiske del.

  Evalueringspunktet er her:
  • Evalueringsrapportens skriftlige udfærdigelse

  • Evalueringsrapportens indhold, herunder karakterniveau

  • Den afholdte samtale

  • Samtalens konklusion

  • Kursistens fremtoning og personlighed under hele forløbet
  Resultatet af eksamen afleveres til kursisten i form af en personlig samtale på dagen for den praktiske prøve.
   
   
   
   
   
   
   
   

  Skriv en kommentar

  Skriv kommentar (Kræver login)

  0

  Ingen kommentarer endnu - skriv den første