Dommer

Rekruttering & Fastholdelse

I DBU arbejdes der løbende ud fra en hensigt om øget rekruttering og fastholdelse af dommere på breddeniveau. Med det store årlige antal af breddekampe, så er der et klart behov for uddannede dommere, som kan varetage rollen som ophavsmand til glæde for alle involverede.

Fokus på dette har igennem de seneste år været med til, at antallet af aktive dommere har været stigende med ca. 100 nye dommere hvert år siden 2008.

Pr. 23.09.2013 har man i Danmark 3185 aktive dommere.

Se dommerstatistikken her

DBU’s Breddedommergruppe/Rekrutterings- og Fastholdelsesgruppe arbejder specifikt med disse områder og har derfor konkrete projekter, som har til hensigt at sikre, at rekrutterings- og fastholdelsesdelen løbende optimeres.

I 2013 arbejdede man med disse projekter.

Rekruttering


Fastholdelse

Læs nærmere om projekter i menuen til venstre.

Skriv kommentar (Kræver login)

Ingen kommentarer endnu - skriv den første

0 Kommentarer: