FIFA-linjedommer

Obligatorisk videreuddannelse for aktive linjedommere med international status under det internationale fodboldforbund, FIFA.
   
Formål Fastholde og videreudvikle den internationale standard blandt gruppen af DBU FIFA-linjedommere og deres kompetencer. 
   
Målgruppe Gruppen af aktuelle DBU FIFA-linjedommere.
   
Optagelseskriterier DBU Linjedommer 5
   
Kursusbeskrivelse Nogle af emnerne i kurset er en opfølgning på emner, som kursisterne har naturlig indsigt i fra tidligere kurser og mangeårigt virke. Målet med DBU FIFA-linjedommer er at kursisterne til stadighed behersker de forskellige teknikker. 

Der gennemføres en videooptagelse af linjedommeren i funktion, hvor linjedommeren er i fokus, således at det er muligt at følge hvorledes linje-dommeren håndterer udvalgte områder som:
 
 • Linjedommerens fremtræden på banen
 • Forhold til spillerne
 • Kropssprog
 • Temperament
 • Evne til at skabe tillid
 • Ro og balance i alle situationer
 • Linjedommerens evne til at afgøre offside-situationer
 • Linjedommerens evne til at være dommerens hjælper
 • Skjulte forseelser
 • Øjenkontakt
 • Udskiftninger
 • Det tekniske område
 • Videooptagelse fra front
 • Observation fra sidelinien samt
 • Vurdering og dialog

Kampen evalueres efterfølgende, eventuelt i samarbejde med kampens dommer. Originalbåndet sendes til linjedommeren, der efterfølgende har mulighed for at gennemse båndet. Linjedommeren har løbende mulighed for sparring med instruktøren.

 

   
Varighed og forløb Cirka 4 timer.
   
Dato/periode/ undervisningssted Kurset afvikles i forbindelse med en Superliga-kamp.
   
Praktisk Der må påregnes en længere dialog umiddelbart efter kampen.
   
Tilmelding Kurset er obligatorisk.
   
Pris Gratis. Opholds- og forplejningsudgifter dækkes af DBU.
   
Licens/bevis DBU FIFA linjedommer bevis.
   
Kompetence DBU FIFA-linjedommer er forudsætning for at fungere som FIFA linjedommer og mulighed for fastholdelse af international status.
   
Statistik Der er i 2008 registreret 10 FIFA linjedommere.

Skriv en kommentar

Skriv kommentar (Kræver login)

0

Ingen kommentarer endnu - skriv den første