Linjedommer 5

Et meget specialiseret kursusindhold for udvalgte linjedommere, der fungerer som linjedommere på højeste nationale niveau og har potentiale til at fungere som linjedommer ved internationale kampe.
   
Formål Skal gennem videreuddannelse sikre et fortsat højt niveau blandt de bedste danske liniedommere. Samt bibringe elite-liniedommerne de nødvendige kompetencer for udvælgelse til DBU FIFA-liniedommer.

At sikre at liniedommeren behersker udvalgte teknikker og gennem personlig coaching får påpeget områder den pågældende bør videreudvikle individuelt.
Målgruppe Obligatorisk kursusforløb for gruppen DBU linjedommer, med forventet talent og potentiale til at virke internationalt.
   
Optagelseskriterier DBU linjedommer
   
Kursusbeskrivelse Kurset er inddelt i tre faser.

Fase 1:

Der gennemføres en videooptagelse af liniedommeren i funktion, hvor denne er i fokus, således at det er muligt at følge hvorledes liniedommeren håndterer:
 • Fremtræden på banen
 • Førstehåndsindtryk
 • Forhold til spillerne
 • Kropssprog
 • Temperament
 • Tillidsskabende
 • Ro og balance i alle situationer
 • Liniedommerens evne til at afgøre offside-situationer
 • Liniedommerens evne til at placere sig korrekt
 • Liniedommerens evne til at markere klart og tydeligt
 • Liniedommerens evne til at være dommerens hjælper
 • Skjulte forseelser
 • Øjenkontakt
 • Udskiftninger
 • Det tekniske område

Instruktøren og liniedommeren, eventuelt i samarbejde med kampens dommer, evaluerer efterfølgende kampen. Der klippes et antal relevante scener (10-20 stk.) 
Originalbåndet sendes til liniedommeren, der nu har mulighed for at gennemse båndet. 


Fase 2

Denne del af kurset foregår forud for en Superliga kamp, hvor tidligere klip gennemgås. 

Kursisten og instruktøren har en ligeværdig dialog, hvori det tilstræbes at kursisten i overvejende grad selv synliggør sine udviklingsområder. 

Der vil ligeledes være en dialog omhandlende en liniedommers forventninger og dommerens krav i forbindelse med internationale opgaver. Herefter foretages en almindelig linjedommerinstruktion og trioen gør klar til at dømme fodboldkampen som afvikles som normalt. Der foretages efterfølgende en almindelig udvikling.


   
Varighed og forløb Kurset afvikles i forbindelse med to divisionskampe 
   
Dato/periode/ undervisningssted Aktiviteterne afholdes efter behov over hele sæsonen.
   
Praktisk Da aktiviteten foregår i forbindelse med en divisionskamp kan der blive tale om ændring af tidspunkter.
   
Tilmelding Kurset er obligatorisk.
   
Pris DBU finansierer denne aktivitet.
   
Licens/bevis DBU linjedommer 5 bevis
   
Kompetence DBU linjedommer 5 er forudsætning for at opnå international status.
   
Statistik Der er gennemført 1 kursus i 2007. 

Skriv en kommentar

Skriv kommentar (Kræver login)

0

Ingen kommentarer endnu - skriv den første