Kend dig selv – og forstå andre

Kommunikerer du jævnligt med mange forskellige personer i klubben – træner-/lederkollegaer, frivillige, spillere, forældre og andre?

Hvis ja, er kurset Kend dig selv – og forstå andre en god og inspirerende måde at få indsigt i, hvordan du skaber mere værdi for både dig selv og andre på flere niveauer.

Kurset skaber en forståelse af dig som unik person, og hvordan du ser verden på en anderledes måde end andre. Formålet er at lære at forstå, hvordan andre mennesker kommunikerer, agerer og ikke mindst reagerer, så det bliver nemmere at forholde sig til hinanden på en empatisk og tillidsfuld måde.

Målgruppe:


Bestyrelser, klubledere, trænere og andre frivillige i klubben. 

Dit udbytte: 


Det forventes, at deltagerne efter endt forløb har viden om:

  • Den grundlæggende teori om forskelle i menneskers personlighed, og hvad det betyder for den enkeltes måde at opfatte sig selv, sin omverden og sin måde at samarbejde og kommunikere på
  • De fundamentale principper om samarbejde mellem personer, som er forskellige af natur og derfor kan forventes at reagere forskelligt under pres og i forandringer

Det forventes, at deltagerne efter endt forløb har øget indsigt i:

  • Egne og andres præferencer 
  • Egne samt teamets styrker og udviklingsområder
 
Det forventes at deltagerne efter endt forløb har forudsætninger for en mere effektiv adfærd inden for: 

  • Kommunikation
  • Samarbejde 

Du skal vælge at deltage på Kend dig selv – og forstå andre, fordi kurset er kernen i fodboldens person- og teambaserede lederuddannelse. Herudover gør kurset dig i stand til øjeblikkeligt at forbedre dine menneskelige relationer i alle aspekter af dit liv. 

Kurset kan bestilles som et internt klubkursus eller som individuel deltagelse på et åbent kursusforløb. Ønskes der yderligere et to-timers forløb med en individuel tilbagemelding på egen adfærd, kan det bestilles. 

Varighed: 

4 timer

Pris:

Klubkursus: Kr. 3.400,- (instruktør, kørsel, administration) + kr. 1.200,- pr. kursist (personprofilrapport og kursusmateriale). Forplejning er for klubbens egen regning.

Åbent kursus: Kr. 1.800 pr. kursist (instruktør, personprofilrapport, kursusmateriale og forplejning).Kontakt din lokalunion for yderligere informationer.


Insights

DBU og lokalunionerne arbejder blandt andet ud fra konsulentvirksomheden Insights’ modeller og redskaber til personlig og teambaseret lederudvikling. Vi benytter primært egne certificerede ansatte til undervisning og til at drive processerne ude i klubberne. På den måde sikrer vi bedst muligt nærhed, samarbejde og dialog i forhold til udvikling af personer og/eller klub. 

Skriv en kommentar

Skriv kommentar (Kræver login)

0

Ingen kommentarer endnu - skriv den første