Personlig Effektivitet i teams

Målgruppen for dette lederkursus er bestyrelsen, ledere og trænere i klubben.

Insights Teameffektivitet 

Alle grupper vil over tid opleve hændelser, der udfordrer motivationen og præstationen medlemmerne imellem. “Insights Teameffektivitet” kan hjælpe bestyrelsen eller andre grupper af frivillige i din klub med at åbne op for dialogen og dermed sprænge de barrierer, der holder jer tilbage.

Målgruppe:

Personlig Effektivitet i teams er for bestyrelser, udvalg, træner-/ledergrupper m.fl., som ønsker at optimere kommunikationen, relationerne og samarbejdet i gruppen.

Dit udbytte:

Målet er at opnå en bedre fælles forståelse for gruppens arbejde samt at tænke samarbejde frem for individuel handling. Konfronter problemer, inspirer til fælles målsætninger og bliv bedre sammen!

Som deltagere på kurset vil du og kollegerne blandt andet få:
  • Målt jeres gruppes styrker og udfordringer
  • Etableret et rum for åben og ærlig dialog
  • Indsigt i hinandens roller, adfærd, bidrag m.m.
  • Arbejdet med de værdier, der ønskes i gruppen
  • Nedbrudt forhindringer, der holder jer tilbage
  • Åbnet op for handlingsplaner til udvikling af jeres gruppe
Ved hjælp af et konkret forløb i teameffektivitet får du og dine kolleger skabt de bedste rammer for et godt samarbejde i gruppen.

For at deltage på kurset – og for at sikre et fælles udgangspunkt og en dybere fælles forståelse – 
anbefales det, at du og kollegerne først gennemfører kurset ”Kend dig selv – og forstå andre”.

Varighed: 3 timer 

Pris: 
Kr. 2.500,- for et klubkursus + kr. 80,- pr. kursist 
(kursusmateriale).

Skriv en kommentar

Skriv kommentar (Kræver login)

0

Ingen kommentarer endnu - skriv den første