Trænerlitteratur


Nogle bøger kan hentes som pdf-fil. Brug browseren Google Chrome ved download.

Nr.
Titel Pris


636

DBU Børnetræning - Øvelseskatalog til alderssvarende børnetræning

DBU er klar med et nyt øvelseskatalog til fodboldklubber og børnetrænere med alderssvarende børnetræning. Kataloget henvender sig både til den rutinerede og urutinerede børnetræner.

Omkring 140.000 børn under 13 år spiller fodbold i Danmark. Alle disse børn har krav på en god og inspirerende træning, der sikrer en optimal udvikling af det enkelte barn. Derfor udgiver DBU nu et øvelseskatalog, der er baseret på 'DBUs Holdninger og handlinger' samt den nyeste viden om målrettet og alderssvarende børnetræning. Kataloget giver inspiration til træning af børn i alderen 5-12 årige. Dette udelukker dog ikke, at øvelserne kan benyttes af trænere, der arbejder med andre aldersgrupper.

Øvelserne i kataloget er beskrevet i et lettilgængeligt sprog og har illustrationer der viser opstilling af øvelserne samt spillernes bevægelser. Der er samlet set 120 forskellige træningsøvelser i kataloget, der hver især skal være med til at træne børnenes motorik, koordination og tekniske færdigheder.

Øvelseskataloget vil med din hjælp som træner bringe elementer som glæde, tryghed og tilknytning samt ikke mindst variation, planlægning og organisation ind i den daglige træning af børnene.

Klik her for at hente manualen som pdf-fil.

70,00 kr. pr. stk.

Rabatpris ved køb over:
5 stk. - 65,00 kr. pr. stk.
10 stk. - 60,00 kr. pr. stk.
15 stk. - 55,00 kr. pr. stk.
20 stk. - 50,00 kr. pr. stk.
25 stk. - 45,00 kr. pr. stk.


 612
Aldersrelateret Træning 1
– forsvarlig og målrettet træning af børn og unge

 

Aldersrelateret træning 1 giver et samlet bud på, hvordan trænere, ledere og forældre kan gøre det endnu bedre for børn og unge i alderen 5 til 14 år at spille fodbold i Danmark.

Læs mere om indholdet her.

Klik på billedet for at hente bogen som pdf-fil. 

85,00 kr. pr. stk.

Rabatpris ved køb over:
5 stk. - 80,00 kr. pr. stk.
10 stk. - 75,00 kr. pr. stk.
15 stk. - 70,00 kr. pr. stk.
20 stk. - 65,00 kr. pr. stk.
25 stk. - 60,00 kr. pr. stk.
628

Aldersrelateret Træning 2
- målrettet træning af eliteungdomsspillere


Aldersrelateret Træning 2 henvender sig til de trænere, der arbejde med de bedste spillere i alderen 14 - 21 år.

Der findes mange veje til fodbold. Aldersrelateret Træning 2 tager udgangspunkt i den vej, DBU har valgt til udvikling af de største talenter - på vej mod den absolutte top.

Du finder mange interessante kapitler i bogen, bl.a.:

Læring og undervisning, fysisk træning, kost, mental træning, det udviklende talentmiljø samt uddannelse og karriereplanlægning.

Bogen er bevidst ikke fyldt med øvelser. Ganske vist er der undervejs eksempler på øvelser til visse temaer, men vil du have flere øvelser henviser vi til DBUs øvelsesdatabase her.

Læs mere om Aldersrelateret Træning 2 her.

Klik på billedet for at hente bogen som pdf-fil. 

150,00 kr. pr. stk.

Rabatpris ved køb over:
5 stk. - 140,00 kr. pr. stk.
10 stk. - 130,00 kr. pr. stk.
15 stk. - 120,00 kr. pr. stk.
20 stk. - 110,00 kr. pr. stk. 
25 stk. - 100 kr. pr. stk.
641

Ungdomstræning - Det handler også om andet end fodbold

Denne bog giver et samlet bud på hvordan vi skaber det rette fodboldmiljø for breddeungdomsspillere.

Bogen beskriver unges livsstrategier, krav til den gode ungdomstræner samt et konkret bud på hvordan det udviklende fodboldmiljø skal indrettes i klubben. Bogen afsluttes af tre fodboldfaglige kapitler med fokus på den tekniske, taktiske og fysiske træning tilpasset målgruppens behov. Den kan med fordel læses af både ungdomstræneren, ungdomsformanden, holdlederen mv.

Klik på billedet for at hente bogen som pdf fil
.

40 kr. pr. stk.
642

Den Røde Tråd
DBUs spillerudviklingsmodel fra U15 - A-landshold

I 2006 valgte DBUs landstrænergruppe at udarbejde en strategi for udvikling af spillere og spillestil. Det har vi holdt fast i lige siden. Vi har i 2014 revideret materialet, som er blevet endnu skarpere på flere fronter.

Klik her for at hente bogen som pdf-fil.


634

Talentmanual

Manualen giver et samlet overblik over hvem, hvordan og hvad der arbejdes med i DBUs talentudvikling for de yngste spillere både på DBUs talentcentre og landshold.

Bogen indeholder beskrivelse af de primære øvelser der anvendes på DBUs talentcentre.

Klik her for at hente manualen som pdf-fil.

150,00 kr. pr. stk.

Rabatpris ved køb over: 
5 stk. - 140,00 kr. pr. stk.
10 stk. - 130,00 kr. pr. stk.
15 stk. - 120,00 kr. pr. stk.
20 stk. - 110,00 kr. pr. stk.
25 stk. - 100 kr. pr. stk. 
630
Forsvarsspil
- med udgangspunkt i Blokforsvar

 NY REVIDERET UDGAVE

Bogen beskriver forsvarsspillet på en systematisk og logisk måde. Dette giver det overblik og den indsigt, der er nødvendig for at kunne indøve og raffinere et fodboldsholds forsvarsstrategi- og som efterfølgende kan anvendes i praktisk fodboldtræning.

Af Ove Christensen & Hans Brun Larsen


299,00 kr. pr. stk.

Rabatpris ved køb over:
10 stk. - 250,00 kr. pr. stk.
Engelsk

Nr.
Titel Pris


639

DBU Children's Football Training -manual for training exercises for children

The successful manual has now been translated into English, although only available in a digital copy.

Around 140,000 children under  the age of 13 are playing football in Denmark. All these children are entitled to a good and inspiring training that ensures an optional development of the individual. This animated the making of this manual based on DBUs guidelines for responsible youth training plus the latest knowledge around targeted and age-specific children's training. The manual provides inspiration for training children around the age of 5 to 12, although the exercises can provide inspiration for the children of all ages.

The exercises in the manual are described in a simple manor with illustrations that show the practical arrangement of the exercises as well as players movements. There are 120 different training exercises overall in the manual, each of which is designed to train the children's motor co-ordination and technical skills.

With your help as a coach, the manual will bring elements of joy, a sense of security as well as variation and planning into the daily training of the children.

50,00 Dkr. pr. stk.


613

Age-related Training 1

– Well founded, goal-oriented training of children and adolescents

 

Age-related Training 1 gives a complete suggestion to coaches, leaders and parents, on how to get the most out of the training, directed against 5-14 year olds.

Link to article regarding this publishing.

150,00 Dkr. pr. stk.

Discount price on purchases of 5pcs. and above:
125,00 Dkr. pr. stk.638

Age-related Training 2 – Goal-oriented training of elite youth players

The successful manual has now been translated into English, although only available in a digital copy

This material is intended for coaches who work with elite players at the age of 14 to 21 years.

There are many ways to educate football players, and this material shows the way DBU has chosen to develop the greatest talents.

You will find many interesting chapters in this book, for example:

‘Learning and Teaching Methods’, ‘Physical Training’ , Supplements and Anti-doping’, ‘Mental Training’, ‘The Developing Talent Environment’ as well as ‘Education and Career Planning’.

The catalog is deliberately not filled with exercises, although there are examples of exercises related to certain themes. If you are interested in more specifically described exercises, we refer to some chapters in ‘Age-related Training 1’ and especially ‘Children’s Football Training’.

100,00 Dkr. pr. stk.