DBU B1-træner i egen klub

Det kan lade sig gøre at afholde B1 i egne omgivelser og mange klubber benytter sig af den mulighed. Du kan enten bestille et klubkursus eller din klub kan blive værtsklub for en åben B1 uddannelse (se nederst).

B1 som klubkursus

Ved klubkursus skal klubben sørge for følgende:

  • Velegnet undervisningslokale som kan aflåses 
  • Bane – velegnet til årstiden (tag højde for årstid – lys på banen) 
  • Bolde, toppe og veste   
  • God forplejning til deltagere og instruktører

Det er ikke nødvendigt at alle deltagere er fra egen klub, der kan sagtens deltage trænere fra omkringliggende klubber. Dog skal min. 50% af deltagerne være hjemmehørende i klubben.

Pris
Ved max 14 deltagere med 1 instruktør er prisen i alt kr. 38.750 (efter 1.1.2018: 37.000,-)
Ved max 24 deltagere med 2 instruktører er prisen i alt kr. 67.000  (efter 1.1.2018: 65.500,-)
Prisen dækker instruktørlønning, kørsel til samme samt undervisningsmaterialer. 

Flere modeller
 
DBU B1-træner kan afvikles som udgangspunkt efter to forskellige modeller:

  • Over fem på hinanden følgende dage (model 1) (efter 1.1.2018: 4  dage)
  • Over to weekender (model 2) (efter 1.1.2018: to weekender lørdag og søndag)

Se start og sluttidspunkter nedenfor.
Andre modeller kan aftales efter klubbens behov.

Begge modeller er naturligvis på 40 undervisningstimer. 

Model 1 Model 2


Kursusstart:

Alle dage kl. 8.30

Sluttidspunkter:
1. dag:  kl. 21.00
2.-4. dag:  kl. 18.30 
5. dag:  kl. 15.00

 

 

 

Kursusstart:
Fredage: kl. 15.00
Lørdage og søndage kl. 8.00

Sluttidspunkt:
Fredage og lørdage kl. 20.45
Søndage kl. 14.30

Hvis ovenstående er noget for din klub, så find den ønskede model og mulige datoer til denne. Bestilling skal ske i god tid - gerne 2 måneder før ønsket kursusstart. 

Du bestiller klubkursus her

Vil din klub være vært for en åben B1 uddannelse?

Det er også muligt at melde sig som værtsklub for afholdelse af en B1 uddannelse. Det foregår på den måde, at klubben mod betaling stiller lokale, bane og forplejning til rådighed. DBU står for administration af kursister og alt kursusmateriale bliver sendt til klubben inden afholdelsen.

Hvis man som værtsklub tilmelder over 10 af klubbens egne trænere, vil der kunne opnås rabat på kursusprisen.

De fleste åbne B1 uddannelser afholdes over to weekender i perioden november til marts samt i slutningen af juni og begyndelsen af august.

Send en mail til Kit Vagner på kit@dbu.dk ,  hvis du vil høre mere.