DBU C-licens test

Som en del af aftalen mellem DBU og UEFA skal du efter at have gennemført 60 timers C-licenskurser gennemgå en test, såfremt du ønsker en officiel UEFA C-licens.

Hvem er berettiget til at tage C-licens testen?

Alle der har gennemført 60 timers børnetrænerkurser kan få adgang til testen.

Læs mere om C-licens kurserne her.

Formål
Testen sigter mod at give dig vished om, at du har forstået de væsentligste aspekter i det at træne børn samt kendskab til DBUs principper bag og holdninger til børnetræning.

Beskrivelse
Testen gennemføres via egen pc som E-learning. Når du tilmelder dig testen, vil du pr mail modtage information om, i hvilken periode du kan logge ind på Mit DBU og tage testen. 
I testperioden vil der ligge et aktivt link til testen på Mit DBU under deltagerens kursusliste.

Testen består af 25 multiple choice spørgsmål med hver 3 svarmuligheder. 

Bedømmelse
For at bestå testen skal du have min. 80 % af din besvarelse rigtig. Du får straks efter testens afslutning svar på, om du har bestået.

Bestået: Du erhverver C-licens og er dermed uddannet børnetræner med C-licens

Ikke bestået: Du erhverver IKKE C-licens men kan efter en periode på 2 måneder tage testen igen. Du kan max. tage testen om to gange. 

Varighed og forløb
C-licenstesten skal være afsluttet indenfor en time.

Dato for afholdelse
Søg efter 'c-licens eksamen' under "Find dit kursus"

Pris
Gratis

Tilmelding

På Mit DBU under "kurser"
 
Kompetence og bevis
Såfremt du består C-licenstesten erhverver du retten til at benytte titlen ”DBU C-licens træner”
i dit træner CV. Du modtager et C-licenskort pr post.