DBU Pro-træner

FC Nordsjælland træner Kasper Hjulmand er uddannet Pro licens træner fra 2008
Målgruppe
Kurset henvender sig til trænere med A-licens, der ønsker at arbejde på højeste senior niveau.

Formål
At kursister erhverver sig viden, forudsætninger og kompetencer til at træne spillere på højeste niveau i Danmark eller internationalt.

Ansøgning om optagelse
Det næste Pro-træner forløb udbydes i 2020. Der ansøges ved at udfylde og indsende ansøgningsskema samt træner CV og kort begrundelse for ønske om optagelse. 
Ansøgningsskema vil blive tilgængeligt på siden her medio 2019.

Indhold
Indholdet omfatter blandt andet følgende emner:
 • Fysiologi og test
 • Casebaseret fodboldledelse
 • Mediehåndtering
 • Observation, statistik og analyse af både tv- og livekampe
 • 3 x supervision i egen klub
 • Kend dig selv - Insights personlighedsprofil
 • Talentudvikling i Danmark og udlandet
 • Fremtidens træner - Toptrænerprofil
 • Individuelt projekt i selvvalgt emne (Ca. 30-40 sider)
Varighed og forløb
Kurset er estimeret til 360 timer som afvikles over 1½ år fra januar til ultimo juni. Der er 10 samlinger af 2 dage. Typisk tirsdag/onsdag fra kl. 10.00 til 15.30 næste dag. Kursister skal forvente en studetur på 5-6 dage samt en individuel studietur på 3-4 dage. Dertil skal påregnes tid til hjemmearbejde, hvor det individuelle projekt er tidskrævende.

Afvikling
Uddannelsen afvikles som udgangspunkt på DBU i Brøndby, men enkelte samlinger kan efter behov afvikles andetsteds. Undervisningsformen er en blanding af eksterne oplægsholdere, instruktør- og kursist oplæg, gruppediskussioner og plenumdebatter. Kursister forventes at deltage aktivt i forløbet.

Kvalifikationskrav
For at blive optaget på Pro-træner skal ansøger have gyldig A-licens og normalt fungere som cheftræner for et hold på følgende niveau: 
 • Herresenior = Superliga, 1. eller 2. division
 • Ungdom = U17 eller U19 Liga
 • Kvinder = 3F Ligaen
 • DBU´s landshold på både kvinde- og herresiden
 • Andet (Dispensation)
Derudover skal der normalt gå minimum 3 år mellem afslutning af DBU A-træner og opstart på DBU Pro-træner*. Ved udvælgelse af kursister indgår en vurdering af:
 • Karakter/udtalelse fra DBU A-træner
 • Erfaring som træner på eliteniveau
 • Fodboldrelevant uddannelse i øvrigt
*Af faglige årsager er der et minimum tidsinterval før du kan gå fra B-træner til A-træner og igen fra A-træner til Pro-træner. Årsagen til tidsbegrænsning er en målsætning om at sikre sammenhæng mellem den teoretiske del af uddannelserne og trænernes praktiske erfaring.

Pris
Kursuspris er 99.500 kr. Kursusgebyret betales i to rater. (Før kursusstart og midt i forløb). Yderligere skal påregnes ekstra gebyr for eksamen på 7.100 kr. Kursister der fravælger eksamen kan ikke tildeles UEFA Pro-licens. Istedet fremsendes bevis uden eksamen.

Kompetence
UEFA Pro-licens kvalificerer til at træne elitehold nationalt og internationalt på højeste professionelle niveau.

Licens og bevis
Ved bestået eksamen modtager kursist UEFA Pro licenskort, kursusbevis og tillæg til kursusbevis med en vurdering af følgende områder:
 • Fodboldfaglighed
 • Praktiske trænerfærdigheder
 • Fodboldledelse og personlig udvikling
 • Fysiologi
 • Fodboldanalyse
 • Det individuel skriftlige projekt
Statistik
Se hvem der har UEFA Pro-licens i licenstrænerdatabasen

Spørgsmål kan rettes til
 • Trænerudviklingschef Peter Rudbæk telefon 40 52 35 30 / mail: peru@dbu.dk
 • Koordinator Kit Vagner telefon 43262232 / mail:kit@dbu.dk

Skriv en kommentar

Skriv kommentar (Kræver login)

0

Ingen kommentarer endnu - skriv den første