GTU - Få kvalitet i pigernes tekniske træningDBU Uddannelse tilbyder igen i år kursusforløbet "Grundlæggende Teknisk Udvikling" for pigetrænere. Få intensiv uddannelse over flere måneder med personlig supervision. Ansøgningsfristen er torsdag d. 10. juni 2010. Kurset forventes at starte i august og slutte i november 2010.

GTU er målrettet fodboldtrænere af 10-14 årige piger. Kursusforløbet afvikles lokalt med en DBU instruktør og grupper med 6-8 trænere. Uddannelsen har fokus på at højne kvaliteten af den tekniske træning gennem viden og idéer. Trænerne udvikles med henblik på et målrettet arbejde med teknisk træning af pigespillere.

Kursusstart:
Vi forventer at GTU starter medio august og slutter i november 2010. For yderligere information er du velkommen til at kontakte DBU Uddannelse, Mads Krogsgaard på telefon 43 26 22 35.

Tilmelding:
Tilmeldingsformularen finder du her.

Hvem kan deltage?
Træner du fodboldpiger i alderen 10-14 år, og savner du viden om teknisk træning for aldersgruppen, er GTU det helt rigtige kursus for dig. Sammen med en gruppe trænere fra egen klub eller andre lokale klubber undervises du af en DBU instruktør på skift hos de deltagende klubber. Vi anbefaler at klubber snakker sammen med de øvrige lokale klubber og arrangere GTU forløbene sammen.

Pris:
Det koster 1000 kr. for deltagelse i GTU for piger. Alle kursister, der har 100 % fremmøde, modtager diplom samt DBUs teknikmærke DVD med hæfte.

Hvad forventes af dig som kursist?
For at gennemføre GTU kræver det, at du møder hver gang og er med på alle 5 moduler. Det kræver ingen trænermæssige forudsætninger at deltage. Når kurset holdes i din klub forventes det, at du booker et mødelokale og sørger for kaffe/vand til kursisterne. Hvert modul har 3 timers varighed.

I GTU er du også på banen:
Erfaringsmæssigt er det en af GTU forløbets helt store styrker, at du som kursist selv er involveret i undervisningen. De deltagende trænere får hver især mulighed for at træne teknik med egne spillere. Du får hjælp af en medkursist, der udpeges til hjælpetræner. De øvrige kursister og instruktøren følger træningen og kommer efterfølgende med feedback. Det er en fantastisk mulighed for at få tilbagemeldinger på træningen – en mulighed fodboldtrænere sjældent har til daglig. Så vidt muligt får alle kursister mulighed for at træne i egen klub.

Fagligt indhold:
GTU tager udgangspunkt i ”Aldersrelateret træning for de 5-14 årige”. Instruktøren uddeler bogen på første modul og introducerer kursisterne for de tekniske hovedområder. På første modul aftales endvidere mødetidspunkter og mødesteder for de sidste 4 moduler. Forud for 1. modul aftaler instruktøren, hvor kurset skal holdes og hvem af kursisterne, der skal medbringe medier (dvs. spillere til første træning). Modulerne er sat til 3 timer pr. gang.

GTU som klubkursus:
Da hver instruktør kun har 6-8 kursister, er det hensigtsmæssigt, at klubberne selv samler trænere til forløbet. Dermed kan klubben holde GTU for egne trænere eller i samarbejde med trænere fra andre lokale klubber. Dermed er transporttiden kort, og kurset får et lokalt præg. Det er dog også muligt at melde enkelte trænere på forløbet – der er dog en risiko for
at der er nogen transporttid til kurset.

Ansøgningsfrist:
Ansøgningsfristen er torsdag d. 10. juni 2010. På landsplan holdes maksimalt 20 GTU forløb. DBU Uddannelse sammensætter holdene efter geografiske hensyn. Det kan blive nødvendigt at aflyse et GTU forløb såfremt rejsetiden bliver for lang.

 

Skriv en kommentar

Skriv kommentar (Kræver login)

0

Ingen kommentarer endnu - skriv den første