Opretholdelse af trænerlicens

I forbindelse med indførelsen af klublicenssystemet, vil det være påkrævet for trænere som fungerer på bestemte niveauer herhjemme at besidde en ”DBU A-licens” eller ”DBU P-licens”. En sådan trænerlicens er dog tidsbestemt, idet at UEFAs retningslinjer lyder på en gyldighedsperiode på tre år. Vil man opretholde sin licens, skal man deltage på efteruddannelse. I dette afsnit kan du læse om retningslinjerne for opretholdelse af licenserne.

Hvis man har flere licenser skal man kun efteruddanne sig på den højeste. Hvis du f.eks. både har en C-licens og en B-licens, skal du kun efteruddanne dig på B-licensen.
Herved er din C-licens automatisk opdateret.

Efteruddannelse C-licens indehavere

C-licens opnås via DBU C-licens test

Læs mere om opretholdelse af C-licensen her.

Det er licens-indehaverens ansvar, at DBU Uddannelse orienteres om eventuel adresseændring - postadresse såvel som e-mail adresse.


Efteruddannelse B-licens indehavere

B-licens opnås via DBU B-eksamen

Læs mere om opretholdelse af B-licensen her.

Det er licens-indehaverens ansvar, at DBU Uddannelse orienteres om eventuel adresseændring - postadresse såvel som e-mail adresse.


Efteruddannelse A-licens og GK Advanced licens indehavere

Man skal optjene 21 timers efteruddannelse i den 3 årige licensensperiode.

DBU afholder løbende refreshmentarrangementer for A-licenstrænere. 
Næste arrangementer
D. 4. okt. 2017 - info og tilmelding her (giver 7 timers refreshment)
D. 19.-20. jan. 2018 - info og tilmelding her (giver 21 timers refreshment)
Udløber licensen uden man har deltaget i efteruddannelsesseminar inden for de seneste 3 år, bliver A-licensen midlertidigt hvilende. Dermed skal man møde til næste efteruddannelse for at beholde sin A-licens.
Det er licensindehaverens ansvar at holde kontaktoplysninger som adresse og e-mail opdateret på Mit DBU
A-licens trænere som er tilknyttet DBU's licensklubber kan opretholde deres licens ved efter særlige regler. Kontakt klublicensadministrationen.


Efteruddannelse P-licens indehavere

P-licens opnås via DBU P-eksamen.  

  • DBU afholder efteruddannelse hvert halve år. Når terminen kendes, vil den fremgå her: Tirsdag d. 28. nov. 2018 i Fodboldens Hus, Brøndby.
  • Deltager man på 3 efteruddannelses dage indenfor en 3 årig periode, får man fornyet sin licens 3 år frem.

Husk at holde dine kontaktdata opdateret på Mit DBU.


Hvis din trænerlicens er udløbet

·        Når du har gennemført en uddannelse og bestået eksamen, har du erhvervet en uddannelse (Diploma) samt en gældende licens.
·        Din uddannelse (Diploma) har du for altid.
·        Din licens skal fornyes hvert tredje år (Refreshment).

Hvis din licens udløber – og den ikke fornyes straks, gælder følgende regler for generhvervelse af licens

 

Licens
0-4 år efter udløb af licens skal du:
Mere end 4 år efter udløb af licens skal du:
 
PRO-licens
Erhverve det krævede antal timer til PRO- refreshment (21 timer)
  • Gennemføre supervisionsforløb med godkendelse.
samt
  • Erhverve det krævede antal timer til PRO-refreshment (21 timer)
A-licens
Erhverve det krævede antal timer til A- refreshment (21 timer)
  • Gennemføre supervisionsforløb med godkendelse.

samt

  • Erhverve det krævede antal timer til A-refreshment (21 timer)
B-licens
Erhverve det krævede antal timer til B- refreshment (20 timer)
  • Erhverve det krævede antal timer til B-refreshment (20 timer)
samt
  • Til ny B-eksamen
C-licens
Erhverve de krævede antal timer til C- refreshment (15 timer)
  • Erhverve det krævede antal timer til C-refreshment (15 timer)
samt
  • Til ny C-eksamen

BEMÆRK! For uddannelser, der er af ældre dato indplaceres disse efter gældende regler.