DBU´s trænervej

DBU tilbyder træneruddannelser på alle niveauer. Vi favner lige fra inspirationskurser for "fodbold-forældre" uden de store fodboldmæssige eller pædagogiske forudsætninger til trænere med ambitioner om en kompetencegivende, international træneruddannelse på højeste niveau. Træneruddannelse er spillernes garanti for, at træneren har de formelle forudsætninger for at fungere på det niveau, klubben har engageret den pågældende til. Og klubbens sikkerhed for, at træneren kan bibringe spillerne og klubben den relevante kvalitet i træningen og sportslige ledelse af det pågældende hold.

Målsætning
Vi er særdeles ambitiøse med hensyn til træneruddannelsen. Det er i al beskedenhed vores målsætning at udvikle og vedligeholde "verdens bedste træneruddannelse", således at vi i Danmark kan producere spillere, der er i stand til at begå sig på højeste internationale niveau.Og ikke mindst at uddanne trænerne til at yde kvalitet og give gode oplevelser for masser af børn, unge og voksne i alle klubber over hele landet. Vi tror på, at trænerne har stor indflydelse på fastholdelsen af børn og unge i Danmarks nationalsport.

Lokale inspirationskurser
Er du netop startet med trænergerningen, tilbyder din lokale DBU-afdeling korte inspirationstræninger for dig, der pludselig står med hele eller dele af ansvaret for en gruppe spillere. Træningerne gennemføres ude i din eller en anden lokal klub. Du skal derfor kontakte din egen klub eller lokalunion for yderligere oplysning og tilmelding.

UEFA-godkendte træneruddannelser
Du kan se hele den grafiske opbygning af uddannelserne her. Du finder oversigten over aktuelle DBU Uddannelser ved at søge under Dansk Boldspil-Union her, hvor du også kan tilmelde dig direkte. Herefter får du adgang til vores kursussystem.

De gamle træneruddannelser
Træneruddannelser, der ligger tilbage fra før 2000, som f.eks. de gamle Basiskurser samt Ungdoms- og seniortræner er helt udgået og giver ikke længere merit i forhold til ovenstående UEFA godkendte uddannelser. Dog kan du springe B1 over,  hvis du tidligere har taget både Basiskurserne og Ungdoms-og seniortræner samt kan dokumentere dette.

Tidsintervaller
Af faglige årsager er der et minimum tidsinterval før du kan gå fra B-træner til A-træner og igen fra A-træner til P-træner. Årsagen til tidsbegrænsning er en målsætning om at sikre sammenhæng mellem den teoretiske del af uddannelserne og trænernes praktiske erfaring. 

Bevis eller eksamen
Hvis du vil uddanne dig inden for trænergerningen - fra C-niveauet og op - og ønsker den formelle UEFA-licens, skal du deltage i og bestå de eksamener, der afslutter de pågældende uddannelser. Det skyldes blandt andet, at indførelsen af en decideret trænerlicens har været et væsentligt element i det internationale klublicenssystem. Disse trænerlicenser skal - jf. UEFA aftalen - vedligeholdes for at kunne fornyes hvert tredje år, således at niveauet holdes jævnligt ved lige. UEFA accepterer ikke udstedelse af licensbeviser, såfremt kursisterne ikke har bestået en afsluttende eksamen.