Trænerrådgiver

Har din klubs børne- og ungdomstrænerne brug for inspiration og sparring? Så tilbyder DBU et 25-timers forløb med en trænerrådgiver i klubben samt 10 timer af C-uddannelsen til trænerne.

foto: Henrik Bjerregrav
DBU tilbyder landets klubber et forløb med en Trænerrådgiver. Forløbet består af 25 timer, hvor en Trænerrådgiver er tilknyttet klubben. Trænerrådgiveren vil inspirere børne- og ungdomstrænerne via træning og sparring med trænerne og deres hold. Derudover består forløbet også af et 10-timers C1-kursus, som er første del af den nye UEFA C-uddannelse for børne- og ungdomstrænere.

Målet er at udvikle og inspirere trænere samt motivere til træneruddannelse - fordi dygtige trænere og et godt fodboldmiljø spiller en vigtig rolle i både at udvikle klubbens spillere, fastholde dem og tiltrække nye.

Som en del af det gode fodboldmiljø er både frivillige og forældre vigtige, derfor vil trænerrådgiveren også planlægge og afholde møder for frivillige og forældre.

I alt 100 klubber vil årligt have en Trænerrådgiver tilknyttet i et forløb med inspiration, sparring til trænerne samt afvikling af træneruddannelse. Skal I være en af dem?

Klubben får:
 • 25-timers forløb med en Trænerrådgiver
 • 10 timer af UEFA's C-uddannelse (C1-kursus) af klubbens trænere
Trænerrådgiveren:
 • laver inspirationstræning i klubben med trænerne
 • giver trænerfaglig sparring til klubbens trænere
 • afholder infomøder for forældre om det gode fodboldmiljø
 • deltager i møder med klubbens bestyrelse, trænerudvalg eller lignende
 • planlægger og koordinerer C1-kusus for klubbens trænere
Klubben forpligter sig til:
 • at klubben samler trænere til inspirationstræninger samt møde med Trænerrådgiveren (minimum én træner per årgang fra hver af klubbens årgange mellem U5-U19)
 • at bestyrelse, fodboldudvalg, trænerudvalg eller lignende udvalg holder et opstartsmøde med Trænerrådgiveren
 • at klubben organiserer minimum et infomøde med forældre, som Trænerrådgiveren afvikler. 
 • at klubben afholder et C1-trænerkursus, hvor der minimum deltager én træner per årgang fra både pige- og drengehold. 
Hvis klubben ikke kan samle minimum 10 deltagere, så hiv fat i naboklubben og deres trænere til deltagelse også. 
(Lever klubben ikke op til deltagerantallet, kan C1-kursets reelle pris a 6.850 kr. opkræves af DBU). 

Pris:
 • 2.000 kr. (værdi 20.000 kr.)
  - inkluderer 25-timers forløb med Trænerrådgiver, C1-trænerkursus a 10 timer til klubbens trænere inkl. materialer hertil.
Hvordan får vi en Trænerrådgiver:

I 2018 har der været to ansøgningsrunder om Trænerrådgivere for udvælgelse af klubber til forløb i hhv. forårs- og efterårsæsonen.
I 2019 er det igen muligt at ansøge om en Trænerrådgiver.

Af: Gitte Thordahl Jespersen, DBU Jylland Kommunikation -

Skriv en kommentar

Skriv kommentar (Kræver login)

2

 • Hej Thomas,
  tak for jeres interesse,
  Næste ansøgningsrunde om en Trænerrådgiver er fra 15. maj til 15. juni - her kan I ansøge om at få en i jeres klub.
  Fra den 15. maj kan I finde linket til ansøgningsformularen her på denne side.

  Venlig hilsen
  Gitte Thordahl Jespersen,
  DBU Jylland, Kommunikation
  26. marts 2018, 14:01    
  Gitte Thordahl Jespersen


 • Hej

  Vi har haft besøg af en som kunne tilbyde denne ordning.

  Vi har dog aldrig hørt fra ham igen.

  RKG Fodbold vil stadig gerne benytte os af denne mulighed. Vi er en klub med mange nye frivillige trænere. De eftersprøger uddannele m.m.

  Jeg håber I kan hjælpe.

  Mvh
  Thomas Saaby
  Ungdomsformand
  26. marts 2018, 13:03    
  Thomas Saaby