Trænerrådgiver

Har din klubs børne- og ungdomstrænerne brug for inspiration og sparring? Så tilbyder DBU et 25-timers forløb med en trænerrådgiver i klubben samt 10 timer af C-uddannelsen til trænerne.

foto: Henrik Bjerregrav
DBU tilbyder landets klubber et forløb med en Trænerrådgiver. Forløbet består af 25 timer, hvor en Trænerrådgiver er tilknyttet klubben. Trænerrådgiveren vil inspirere børne- og ungdomstrænerne via træning og sparring med trænerne og deres hold. Derudover består forløbet også af et 10-timers C1-kursus, som er første del af den nye UEFA C-uddannelse for børne- og ungdomstrænere.

Målet er at udvikle og inspirere trænere samt motivere til træneruddannelse - fordi dygtige trænere og et godt fodboldmiljø spiller en vigtig rolle i både at udvikle klubbens spillere, fastholde dem og tiltrække nye.

Som en del af det gode fodboldmiljø er både frivillige og forældre vigtige, derfor vil trænerrådgiveren også planlægge og afholde møder for frivillige og forældre.

I alt 100 klubber vil årligt have en Trænerrådgiver tilknyttet i et forløb med inspiration, sparring til trænerne samt afvikling af træneruddannelse. Skal I være en af dem?

Klubben får:
 • 25-timers forløb med en Trænerrådgiver
 • 10 timer af UEFA's C-uddannelse (C1-kursus) af klubbens trænere
Trænerrådgiveren:
 • laver inspirationstræning i klubben med trænerne
 • giver trænerfaglig sparring til klubbens trænere
 • afholder infomøder for forældre om det gode fodboldmiljø
 • deltager i møder med klubbens bestyrelse, trænerudvalg eller lignende
 • planlægger og koordinerer C1-kusus for klubbens trænere
Klubben forpligter sig til:
 • Klubben samler trænere til inspirationstræninger samt møde med Trænerrådgiveren (minimum én træner per årgang fra hver af klubbens årgange mellem U5-U19)
 • Bestyrelse, fodboldudvalg, trænerudvalg eller lignende udvalg holder et opstartsmøde med Trænerrådgiveren
 • Afholder et C1-kursus med minimum én træner per årgang
Pris:
 • 2.000 kr. (værdi 20.000 kr.)
  - inkluderer 25-timers forløb med Trænerrådgiver, C1-trænerkursus a 10 timer til klubbens trænere samt materialer hertil
Hvordan får vi en Trænerrådgiver:

Der åbnes op for to ansøgningsrunder for at få en Trænerrådgiver i 2018.
Den første runde er fra den 15. februar til 15. marts, hvor forløbet med Trænerrådgiveren afvikles inden sommerferien.
Den anden ansøgningsrunde er fra den 15. maj til 15. juni, hvor forløb afvikles efter sommerferien. 

Fra den 15. februar er ansøgningsformular tilgængelig på denne side.

Hvis klubben ikke kan leve op til forpligtelserne, kan DBU opkræve klubben for C1-kursets reelle pris a 6.850 kr. 

  

Af: Gitte Thordahl Jespersen -

Skriv en kommentar

Skriv kommentar (Kræver login)

0

Ingen kommentarer endnu - skriv den første