Disciplinærsag mod Brøndby IF

DBU’s Disciplinærudvalg åbner sag mod Brøndby IF som følge af tilskuerurolighederne på Brøndby Stadion onsdag aften i forbindelse med kvartfinalen mod FC København i DBU Pokalen.

2012 DBU Pokal kvartfinale Brøndby - FC København

Efter kampen løb et stort antal Brøndby-tilhængere ind på banen. Foto: www.fodboldbilleder.dk


Dansk Boldspil-Union (DBU) finder scener under og efter kampen mellem Brøndby IF og FC København onsdag aften beskæmmende for dansk fodbold.

Brøndby IF’s 1-0 sejr over FC København i kvartfinalen i DBU Pokalen på klubbens hjemmebane får derfor nu også et disciplinært efterspil for de to klubber.

Pyroteknik og baneinvasion

Kampen blev beskæmmet af effekter, der blev kastet på banen, samt en kontinuerlig afbrænding af pyroteknik gennem hele kampens varighed uden synlig indgriben fra kontrollører, hvilket udgør en stor personlig sikkerhedsfare for tilskuerne på både de tilskuerafsnit, hvor der bliver afbrændt pyroteknik, og de tilskuerafsnit, pyroteknikken bliver kastet til.

Efter kampen løb et stort antal Brøndby IF-tilhængere ind på banen for tilsyneladende at fejre sejren i kvartfinalen og dermed det videre avancement i den danske pokalturnering.

Et ligeledes større antal af disse tilskuere søgte herefter ned mod den tribune, hvor FC Københavns tilskuere var placeret, men hvor indgriben fra politiet forhindrede, at det ikke kom til yderligere konfrontationer mellem de to tilskuergrupper.

Klubbernes ansvar for sikkerheden omkring kampe i DBU Pokalen fremgår af Cirkulære om sikkerhed og orden på stadion (specielt punkt 4).

Kendelse om tre uger

Rapporten fra kampens dommer, Kenn Hansen, omfatter de pågældende episoder, og vil derfor per automatik danne baggrund for en sagsbehandling i DBU’s Disciplinærudvalg, som også ville kunne vælge at rejse sagen af egen drift.

Disciplinærudvalget og DBU Turneringer, der skal indhente materialet fra de to klubber og politiet og derefter udfærdige sagsfremstillingen, vil afvente med at udtale sig om sagen, indtil der er afgivet en kendelse.

DBU Turneringer afsætter den kommende uge til at indhente udtalelser fra begge klubber og politiet samt givetvis tv-optagelser og optagelser fra sikkerhedskameraerne på stadion, den efterfølgende uge på en sagsfremstilling, hvorefter udvalget gives en uge til dets sagsbehandling, som dermed forventes afsluttet om tre uger. Brøndby IF’s næste hjemmekamp er først i det nye år.

Udvalget vil kunne sanktionere indenfor de angivne rammer i DBU’s Love paragraf 30.1 uden hensyntagen til eventuelle tidligere tilfælde af tilskueruroligheder og generelle retningslinjer.

Disciplinærsagen vil også omfatte en undersøgelse af FC Københavns ansvar for denne klubs tilskueres opførsel på deres separate afsnit.

Sikkerhedskoncept

DBU tager på det kraftigste afstand fra de pågældende scener under og efter kampen, som også udgjorde en stor risiko for helt uskyldige tilskuere.

Det danske fodboldforbund stiller sig samtidig undrende overfor, at optøjerne kunne få lov at udvikle sig som det skete i forhold til de tiltag, der i samarbejde med en række interessenter er foretaget på sikkerhedsområdet de seneste par år.

DBU samlede således i sommeren 2008 en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Rigspolitiet og Københavns Politi, et par superligaklubber og deres brancheforening Divisionsforeningen samt fangrupperne. Arbejdet udmøntede sig i en rapport i februar 2009 med en række forslag og anbefalinger, hvoraf en række tiltag og forbedringer på sikkerhedsområdet allerede er blevet implementeret. Derudover iværksatte DBU en ny, revideret kontrolløruddannelse i 2009, og i februar i år lancerede forbundet en ny uddannelse for klubbernes sikkerhedschefer.

På den baggrund vurderer fodboldforbundet, at rammerne for at gennemføre højinteressekampe sikkerhedsmæssigt forsvarligt er til stede for klubberne, og vil derfor fokusere på udførelsen.

For så vidt angår den fremadrettede, præventive indsats, har DBU en fortsat og igangværende dialog med Justitsministeriet, Rigspolitiet og Divisionsforeningen om en generel handlingsplan for bekæmpelse af tilskueruroligheder i dansk fodbold med udgangspunkt i kampe, der hovedsageligt involverer kampe mellem Brøndby IF, FC København eller de to klubbers indbyrdes kampe.

DBU vil i den forbindelse gerne komplimentere Justitsministeriet og Rigspolitiet for deres store interesse og indsats i dette arbejde.

Relevante links:

Ansvar for sikkerhed: Cirkulære om sikkerhed og orden på stadion

Sanktionsmuligheder: DBUs Love, paragraf 30.1Af: Lars Berendt - 29. november 2012, 14:17