Licens til alle superligaklubber

DBU’s Licensudvalg har godkendt licensansøgningerne fra alle 12 superligaklubber og 10 af de 12 klubber i Nordic Bet Ligaen.

Samtlige klubber i Superligaen fik i dag fornyet deres licenser for den kommende sæson. Foto: www.fodboldbilleder.dk


 

DBU’s Licensudvalg gennemgik søndag licensansøgninger for den kommende sæson fra klubberne i landets to bedste rækker.

Samtlige klubber i landets bedste række, Superligaen, får fornyet deres licenser for den kommende sæson, og det samme gælder for 10 af de 12 klubber i landets næstbedste række, Nordic Bet Ligaen.

FC Fyn er som bekendt erklæret konkurs, og har derfor ikke indgået i licensbehandlingen. FC Hjørring får derimod som den eneste licenserede klub ikke fornyet klubbens licens.

FC Hjørring mister licens

Licensudvalget oplyser, at afvisningen af FC Hjørring skyldes klubbens økonomi med henvisning til, at netop klubbernes økonomi er blandt de fem parametre for opfyldelsen af de samlede licenskrav,

Formålet med DBU’s klublicenssystem er således blandt andet at sikre et højt niveau for gennemførelsen af kampene og driften af klubberne i landets to øverste rækker gennem opfyldelsen af en række sportslige-, organisatoriske- og administrative-, facilitetsmæssige-, juridiske- samt økonomiske krav til klubberne.

Den igangværende sæson har været den anden med klublicenser i Nordic Bet Ligaen efter en prøveperiode forrige sæson.

FC Hjørring indtager i øjeblikket syvendepladsen i rækken, og vil med afvisningen blive tvangsnedrykket til 2. Division fra den kommende sæson.

Ved tvangsnedrykninger suspenderes nedrykningen fra den pågældende række. Det betyder sammen med FC Fyns konkurs, at nedrykningen fra Nordic Bet Ligaen suspenderes for to hold, og den sportslige oprykning fra 2. Division fastholdes for to nye hold.

FC Hjørring har i henhold til DBU’s Licensmanual paragraf 3.4.2.1 en ankefrist på 14 dage, hvorefter DBU’s Licensappeludvalg i givet fald vil vurdere klubbens anke senest 25. maj.

Skærpet økonomisk kontrol

Ingen af licenserne til de 22 klubber, som får forlænget deres klublicenser for henholdsvis Superligaen eller Nordic Bet Ligaen, er koblet op på dispensationer.

Derimod er nogle klubber blevet anmodet om en løbende eller periodevis indberetning af forhold vedrørende deres økonomiske situation. De forhold, der har givet anledning til supplerende indberetninger har på nuværende tidspunkt ikke betydning for de pågældende klubbers deltagelse i den række, de sportsligt kvalificerer sig til i den kommende sæson.

Derfor finder licensudvalget ikke grund til at oplyse identiteten på disse klubber, ligesom udvalget med godkendelsen af 22 af de 24 klubber ikke finder anledning til at kommentere hverken processen som helhed eller individuelle klubforhold.

Deltagelse i Superligaen har siden sæsonen 2004/2005 været betinget af, at klubberne har opnået licens fra DBU ud fra en række krav, som dels er fastlagt af DBU og dels af det europæiske fodboldforbund, UEFA, idet licensen også er et krav for at deltage i UEFA’s klubturneringer, som klubberne kan kvalificere sig til enten gennem Superligaen eller DBU Pokalen.

Kravet til en Klublicens for at spille i de to bedste rækker fremgår af DBU’s Love paragraf 3.6 og 3.7, og de konkrete krav og kriterier er beskrevet i DBU’s Manual for Superligaen og Manual for 1. Division.

DBU’s Klublicenssystem administreres af licensmanager Benny Jacobsen, mens klubbernes ansøgninger vurderes af klublicensudvalget bestående af fem medlemmer; statsautoriseret revisor Jesper Jørgensen, Deloitte (formand), advokat Anders Holkmann Olsen (næstformand), revisor Mette Odgaard samt udviklingschef Poul Gilling og direktionschef Kenneth Reeh begge fra DBU.

(Nyheder fra DBU indeholder en redaktionel bearbejdning af formelle afgørelser og kendelser. Nyheder fra DBU er derfor ikke juridisk bindende i forhold til de pågældende sager eller kendelser samt den formelle sagsbehandling.)
 

Af: Lars Berendt - 06. maj 2013, 14:01