Appeludvalg udsætter Wichmann-sag

DBU’s Appeludvalg afventer politiets efterforskning, før udvalget træffer afgørelse i Kristoffer Wichmanns anke af det halve års karantæne for matchfixing på Niveau 1. Udvalget giver udsættelsen opsættende virkning.


www.fodboldbilleder.dkDBU’s Disciplinærudvalg ikendte 3. februar Kristoffer Wichmann, FC Vestsjælland, skyldig i matchfixing på Niveau 1.Udvalget fandt det blandt andet gennem vidneudsagn bevist, at spilleren havde forbrudt sig mod DBU’s regler ved at have indskudt væddemål på en kamp, han selv spillede med i og for at have forsøgt at sløre sin identitet og ejerskab af kuponerne ved at lade stråmænd indløse gevinsterne.

I dag har DBU’s Appeludvalg behandlet en anmodning fra Kristoffer Wichmanns advokat, Henrik Stagetorn, om at anken af Disciplinærudvalgets kendelse tillægges opsættende virkning.

Det har udvalget med henvisning til, at DBU siden har politianmeldt forholdet, valgt at imødekomme, idet ”det må forventes, at politiets efterforskning vil kunne frembringe oplysninger af betydning for Appeludvalgets afgørelse,” som udvalget skriver, og uddyber:

”Appeludvalget finder det derfor mest hensigtsmæssigt at afvente politiets efterforskning af sagen. Appellen tillægges derfor opsættende virkning indtil videre jf. lovenes §31.2.”


Se kendelsen her

Relaterede nyheder:
DBU politianmelder matchfixing
Halvt års karantæne for spil på egen kamp


Af: Lars Berendt - 14. marts 2013, 15:15