Vidensområder

OPBYGNING OG VORES FORVENTNINGER TIL DIG

Vidensområder er opbygget med 4 områder, der hver især har en hoveddel.
De 4 hoveddele forventes forberedt.

Under de 3 første hovedbokse finder du yderligere en boks med supplerende viden og den hverdag vi møder.

Den 4. boks har ikke en supplerende boks.

Vi forventer ikke, at alle har forberedt de supplerende bokse.

 

OM VIDENSOMRÅDERNE

I arbejdet frem mod konferencen er der udvalgt 4 vidensområder, som vi vil berøre i forberedelsen.

Vi kan ikke gå i dybden med de 4 områder, det er de alle alt for komplekse og omfangsrige til. Derfor nøjes vi med vise toppen af isbjerget, for på den måde at skabe en fælles forståelse.

Formålet med vidensområderne er, som med alt andet indhold, at alle deltagere har kendskab til det samme minimumniveau af viden på områderne.

Ud over den viden det præsenterede indhold udgør, er det vores håb, at jeres samlede viden og erfaringer i løbet af konferencens forskellige indslag sikrer, at alle går hjem med en dybere og mere nuanceret viden på områderne.

 

VIDENSOMRÅDERNE I SAMMENHÆNG

De 3 første bokse behandler hvert sit separate vidensområde.

Når der arbejdes med at skabe børnemiljøer i praksis, vil de 3 områder ofte være indbyrdes afhængige eller hænge direkte sammen.
Denne sammenhæng forsøger vi at vise i den 4. boks om gode børnemiljøer.

Man kan sige, at vi behandler de 3 første vidensområder som selvstændige brikker – uden at forholde os til resten af puslespillet.
Mens vi kigger mod hele puslespillet i det 4. område.

Refleksioner og debat kan altså handle om holdninger til og kvalificering af de enkelte områder.
Men - også handle om de enkelte områder i relation til det konkrete gode børnemiljø.