Lektion 2

Tidsplan

Emne Varighed
Opsamling fra forrige uge 4
Sundhedsbudskab og ugens klap 2
Opvarmning og småspil 20
Diskussion 10
Opsummering af ugens sundhedsbudskab 3
Hjemmeopgave 2
Afrunding og afslutning 4


Opsamling fra forrige uge

Opgaven fra forrige uges lektion 2 var at måle din puls i løbet af dagen. Spørg eleverne ind til hvordan det har været, eksempelvis via nedenstående spørgsmål:

 • Var der forskel på din puls, da du vågnede, gik/cyklede i skole, var aktiv i skolen, under din fritidsaktivitet?
 • Hvorfor er der forskel i din puls, alt efter hvad du laver?


Sundhedsbudskabet

 • Ved at tænke positivt bliver man sundere, fordi man får det godt med sig selv, og det øger livsglæden og selvtilliden.
 • Det gælder om at hjælpe hinanden og fremme hinandens styrker. I fodbold gælder det om at forsøge at gøre sine holdkammerater gode.
 • Det er også vigtigt, at vi roser hinanden. Hver gang man giver ris (kritik), skal man rose fem gange, så forholdet bliver 1:5.
 • Engager dig i venner og familie. Hvis en kammerat gør noget godt, så husk at rose, da det øger selvtilliden.
 • Vær åben overfor mennesker, du ikke kender; det kunne være, det blev en ny bedste ven.
 • Det er vigtigt at have socialt samvær med dine venner, og ikke kun se dem over Facebook, sms etc.


Ugens klap

 • I lektion 1 lærte vi at skyde på mål, at juble og hvordan man afleverer en god bold til sin medspiller, så hun/han kan sparke på mål. I dag skal vi lære, hvordan vi kan hjælpe hinanden og få hinanden til at tænke positivt.
 • Klap, klap; Klap, klap, klap’ og råb “Tænk positivt” og alle giver high-five til alle.
 • Det kan f.eks. gøres ved, at man går i to cirkler, hvor den ene cirkel er inde i den anden. Cirklerne bevæger sig rundt i hver sin retning og stopper, når alle har givet hinanden high-fives.

Opvarmning

 • Lav først en kort opvarmning, som skal skabe glæde. Det kan f.eks. være, at rosepartnerne løber på tværs af banen med en bold.
 • Få eleverne til at bruge deres fantasi og finde måder, hvorpå bolden kan transporteres fra den ene til den anden ende uden at bruge hænderne.

Småspil

 • Lad eleverne spille tre mod tre eller fire mod fire.
 • Aktiviteten skal skabe glæde, så alle eleverne skal løbe rundt med en arm over hovedet.
 • Når der scores, samles begge hold til en fælles jubelscene.
 • Det kan være dagens ‘klap’, men eleverne kan også være kreative med udgangspunkt i ugens sundhedsbudskab.


Variationer

 • Alle skal løbe med begge arme over hovedet eller skal klappe, mens de spiller.
 • Eleverne kan prøve at lave deres egne regler, som skal tilgodese begge hold og alle
  spillere uanset niveau.


Diskussion

I det netop overståede spil handlede det om at være åben og omstillingsparat. Holdene
anspores til at blive venner og finde løsninger sammen. Tal med eleverne om det at tænke
positivt, eksempelvis:

 • Hvorfor skal vi juble ved en scoring?
  Svar: Skaber glæde, som er vigtigt for vores helbred.
 • Hvorfor skal vi rose hinanden?
  Svar: Giver selvtillid og tro på egne evner.
 • Hvorfor er det godt at have venner?
  Svar: Nogle at tale med og som vil hjælpe og støtte én, både når det går godt og skidt.
 • Hvordan får man nye venner?
  Svar: Tale med eller dyrke sport med én, man ikke kender så godt.


Opsummering af lektionens sundhedsbudskab

 • Man skal fokusere på det, man selv er god til og få klassekammeraternes styrker frem.
 • Husk at rose hinanden og støtte hinanden; det giver selvtillid og er vigtigt for, at man har det godt. For hver gang man giver ris (kritik), skal man rose fem gange.
 • Vær åben over for nye mennesker, som du ikke kender.
 • Det er vigtigt at have ”rigtige” venner, og ikke kun venner man taler med over sms o.l.
 • Ønsker du som underviser at læse mere om mental sundhed, kan du gøre det i ’Informationsark uge 10', som tilgås HER


Hjemmeopgave

Lav en liste med de positive ting, du laver i løbet af en uge. Listen bør indeholde:

 • En fysisk aktivitet.
 • En skoleopgave.
 • Din hjælp derhjemme.
 • Et tv-program, du har været glad for at se.
 • En, som du kan lide at lege med.