11 for Health

Ud fra devisen at trygge og glade børn lærer bedst, tilbydes landets 4., 5. og 6. klasser muligheden for at deltage i et dokumenteret effektivt undervisningsforløb, der kombinerer fodboldspil, sundhedsviden og trivsel blandt kammeraterne.

Med støtte fra Nordea-fonden på 8,1 mio. kroner er det nu gjort muligt for DBU og Syddansk Universitet at tilbyde undervisningskonceptet ”11 for Health” i en dansk udgave til 30.000 skoleelever, 1200 skolelærere og 600 skoler. Dermed kan fodbold komme på skoleskemaet i alle landets kommuner i perioden 2018-2021. 

Konceptet sætter, med enkle midler og dokumenteret effekt, sundhed på skoleskemaet i 4., 5. og 6. klasse. Og der er tale om meget mere end fodboldtræning på skoleskemaet to gange om ugen. Helt bogstaveligt skal eleverne lære at drible udenom usunde fødevarer, score gode venskaber og vinde en glæde ved bevægelse og idræt, som de kan tage med sig videre ud i livet. 
I får altså en samlet pakke, der med dokumenteret virkning gør eleverne sundere og øger deres viden om sundhed og trivsel.

OBS: Deltagelse i "11 for Health" har tidligere indebåret, at lærerne deltog i et 2-dages kursus, der gjorde dem i stand til efterfølgende at varetage forløbet for deres elever på skolen. Der afvikles ikke længere gratis lærerkurser, og i stedet arbejder vi pt. på at lave et website, hvor det gøres muligt at tilgå al relevant information, samt undervisningsmaterialer inkl. videoer af alle øvelserne.
Det nye website forventes klar medio august 2021. 

Selve forløbet varer 11 uger, og hver uge skal eleverne igennem 2 lektioner af 45 minutter. Alle ugerne har et nyt budskab om sundhed, som der sættes fokus på gennem de øvelser, som undervisningen indeholder.

I samarbejde med jeres elever får I mulighed for at teste, hvor meget de har rykket deres sundhedsviden, fysiske form, sundhed og trivsel i løbet af de 11 uger. Det betyder at undervisningen kan lægges i andre fag end idræt, f.eks. matematik og natur/teknologi.

De foreløbige resultater viser, at projektet gør eleverne stærkere, både fysisk og i forhold til deres viden om sundhed, og det uanset deres udgangspunkt. 
Nogle af de ting som forløbet medfører for eleverne er:

  • Lavere blodtryk
  • Lavere fedtprocent
  • Øget Sundhedsviden
  • Øget trivsel

Læringsplan, materialer, øvelser, og fysiske test er udviklet i et samspil mellem Syddansk Universitet og Dansk Boldspil-Union.

Undervisningsforløbet og startpakke med materialer til jer og eleverne er GRATIS!

11 For Health under corona:
Ifm. Covid-19 pandemien har vi udviklet en modificeret udgave af undervisningsmanualen, som kan benyttes når der er restriktioner, som ellers kan gøre det svært at gennemføre undervisning. Den modificerede udgave er skåret ned til at kunne gennemføres på 5½ uge fremfor 11 uger, og den indeholder kun de øvelser, som det er muligt at gennemføre med et minimum af nærkontakt mellem eleverne.
Du kan hente den modificerede manual uden småspil her, og manualen med småspil her.  

Har I spørgsmål, er I meget velkomne til at kontakte projektleder Tina Enestrøm eller projektkoordinator Mikkel Larsen på mail: 11forhealth@dbu.dk eller på tlf.: 4326 2222.