Inden du går i gang

Inden du går i gang anbefaler vi, at du starter med at læse denne side, som indeholder en række essentielle informationer og anbefalinger til dig som underviser


11 uger med dokumenteret effekt
Det fulde "11 for Health" program består af 11 ugers undervisning. Hver uge er delt op i to lektioner á 45 min., og Syddansk Universitet har undersøgt effekterne af at gennemføre det 11-uger lange program i sin helhed. De har påvist gode resultater, både ift. elevernes sundhed og trivsel. Du kan læse meget mere om forskningen og resultaterne HER.


Drenge og piger, øvede og uøvede spiller sammen – og det fungerer!
Når der spilles fodbold i skoleregi er det ofte, at der laves en kønsopdeling. Noget af det særlige ved "11 for Health" er at undervisningen og øvelserne er tilrettelagt på en måde, så alle elever får noget ud af det, også selvom drenge og piger spiller sammen.

Udover at der spilles med blandede køn, så er både øvede og uøvede sammen. Det skyldes bl.a. at der spilles på små baner og typisk 3 mod 3 eller 4 mod 4, hvilket medfører at alle elever er meget aktive, og deltagende i øvelserne. Undersøgelser viser endvidere, at pigerne i lige så høj grad som drengene synes godt om at være med i "11 for Health".


Du bestemmer selv hvordan du vil gennemføre programmet
Materialet er nemt at gå til men der må naturligvis forventes lidt forberedelsestid forud for den enkelte uge. Som underviser er det helt op til dig at vælge om du ønsker at køre programmet i sin helhed, om du vil køre det i en forkortet version med udvalgte elementer, eller om du blot vil bruge materialet som inspiration til din undervisning

"11 for Health" er udviklet til mellemtrinnet, men flere skoler har gode erfaringer med at bruge elementer fra konceptet til både ind- og udskoling, både i undervisningen og som eksempelvis elementer i ’legepatrulje’ osv. Det er du også meget velkommen til. 

OBS: Det skal understreges at den dokumenterede effekt på elevernes sundhed og trivsel er fundet på mellemtrinselever, der har gennemført programmet i sin helhed. Hvis der ændres på programmet, eksempelvis i form af en kortere version eller ved at slå de to ugentlige lektioner sammen til én, kan der ikke forventes samme resultater.


Det kræver ikke meget
Vil du gerne bruge materialet, men er i tvivl om hvad det kræver af plads og udstyr? Det simple svar er, at du skal have adgang til et areal på 50x30 meter, nogle kegler samt fodbolde til mindst halvdelen af eleverne. Har du det, kan du lave stort set alle øvelserne i programmet. Det er muligt at lave programmet indendørs, men har du kun en almindelig gymnastiksal til rådighed, kan enkelte øvelser være udfordrende at gennemføre.


”11 for Health” kan benyttes til undervisning i både idræt og naturfag
Det er oplagt at lægge ”11 for Health” som et forløb i idræt, men aktiviteten kan ligeledes være relevant som undervisning med et naturfagligt islæt. ”11 for Health” har i mange år været et forskningsprojekt og i den forbindelse er det en mulighed at tale ’undersøgelse’, ’forskning, og ’biologi’ med eleverne. Til aktiviteten er der lavet et test-hæfte hvor du sammen med eleverne selv kan undersøge om ”11 for Health” gør en forskel for jeres klasse/skole. Testhæftet og de øvrige materialer som det kræves at selvteste eleverne finder du HER.


Inkludering af den lokale fodboldklub
Står I og skal til at gå i gang med "11 for Health" materialet i undervisningen, kan I med fordel overveje om det vil give mening at inkludere jeres lokale fodboldklub. Måske har I allerede et godt samarbejde med fodboldklubben, og i så fald er det oplagt at gøre "11 for Health" til en del af dette. Alternativt kan opstart af ”11 for Health” også være en god mulighed til at få en kontakt til fodboldklubben omkring et muligt samarbejde.

Hvordan I ønsker at involvere den lokale fodboldklub er helt op til dem og jer at finde ud af, men mulighederne er mange. Måske kan I låne materialer hvis I ikke har nok, måske er det muligt at ’låne’ en træner til at hjælpe med undervisningen på skolen, eller måske kan I afslutte ”11 for Health” forløbet med et besøg i klubben? Det afhænger af hvad I har lyst til/mulighed for og hvad klubben har ressourcer til at assistere med.