Eksempel på stationstræning

Ved stationsfodbold træder eleverne ind og ud af forskellige boldtekniske læringsrum.

Formål: Teknisk individuel fodboldtræning uden niveaudeling:

Læringsmål: Fodboldtekniske færdigheder (finter, pasninger, vendinger, løb med bold,
koordinationsevner…)

Målgruppe: 40 elever fordelt med otte i hver gruppe på fem stationer.

Gruppeinddelingen kan evt. bestå af rene pige- og drengegrupper.

Bemanding: En lærerkoordinator og fire assistenter (lærere, pædagoger eller klubtrænere)

Tid: Der anslås 10 minutter for hver gruppe til hver station inklusiv kort feedback.

Fælles start med kort intro plus fælles opstartsaktivitet

Fælles slut med feedback og gerne et fælles smil/grin.

 

Eksempel På Stationsafvikling