Stationstræningen: Forberedelse, afvikling og feedback

Hvordan eleverne kan lære i fodboldundervisningen på en veltilrettelagt pædagogisk måde.

 1. Klargøring af stationer (styr på materialer og placering af stationer)
 2. Fælles start - det styrker fællesskabet:
  a. Kort om dagens læringsmål
  b. Fælles opvarmning med leg og øvelser.
  c. Eleverne inddeles i grupper på 6 - 8 elever og guides ud på stationerne
 3. Afvikling på de enkelte stationer:
  a. Introduktion af øvelserne eller småpillet på de forskellige stationer sker hver gang
  en ny gruppe ankommer
  b. Gør evt. brug af stop-vis eller stop-coach-metoden
  c. Inden rotation til næste station drøftes læringsudbyttet i to minutter.
  d. Der roteres hvert 8 - 10 minut (en lærer styrer tiden)
 4. Feedback - det styrker læringen og fællesskabet:
  a. Feedback på dagens idrætsindhold ud fra dagens læringsmål
  b. Sig: ”Tak for jeres indsats i dag - glæder os til at se jer næste gang” (det styrker
  idrætsglæden og idrætsfælles-skabet).


Se et eksempel på stationstræning her.