Skab fodboldengagement i undervisningen

10 gode råd til at fremme lysten til at lære i fodbold:

  1. Stationstræning har stor involveringsgrad. Involvering dygtiggør og fremmer forståelse.
  2. Skab idrætstimer, hvor eleverne samarbejder, taler sammen og giver meninger til kende.
  3. Gå i dialog med eleverne om målet med læreprocessen og den enkelte boldaktivitet.
  4. Giv tid til at eleverne reflekterer over øvelser og læring.
  5. Læring kan være svær og skaber frustrationer. Skab mening i læreprocessen sammen med eleven.
  6. Hav fokus på elevens bevægelsesparathed, selvværd og selvtillid
  7. Veksel mellem instruktion, forevisning, øvelse og feedback
  8. Brug praksisbilleder til at sætte ord på og øge forståelsen for bevægelser og aktiviteter.
  9. Stil spørgsmål til eleverne, så de selv kan bidrage med løsninger
  10. Forstyr – gå væk fra det sædvanlige for at lære mere af og om dine elever