Fodbolden og motorikkens ABC

Fodboldens motorik sætter fokus på motorisk træning gennem leg med fodbolden og bygger på principperne om jævnbyrdighed, ligeværd og læring om kropskontrol til alle.

Børn der trives har generelt en positiv selvopfattelse, høj selvtillid og er meget motiveret for at indgå i fysisk aktivitet sammen med andre. Børn mellem 6 og 12 år har stor bevægelseslyst og et stort potentiale for indlæring, og kan udvikle rigtig mange færdigheder i perioden.

Det er derfor afgørende for børns opfattelse af og motivation for boldspil, at de allerede i indskoling oplever glæde og tydelige læringsmål - og her er fodboldmotorik i små læringsrum et fantastisk middel.

Motorisk træning udvikles og stimuleres på glimrende vis med en fodbold på agilitybaner – drible- og bevægelsesbaner, via lege og stafetter og småspil 1 mod 1, 2 mod 2 og 3 mod 3. Eleverne øver i løb- fremad med og uden bold, baglænsløb, sidelænsløb, vendinger, hælspark, knæløft, hoppe/spring, balance-øvelser, hurtige fødder, aflevering - modtagning og lærer samtidig at samarbejde om gode oplevelser til alle.

3 mod 3 er et fantastisk begynderspil for de yngste i skolen, hvor bane, bold, mål og spillerantal er tilpasset børnenes fysik, motorik og perceptionsevne og sigter mod færdigheds- og vidensmålene. Samtidig er 3 mod 3 fodboldspillets første og mindste form; trekantsspillet.

Tema: Fodbold og motorikkens ABC
Undertema: Bevægelsesglæde, leg og glæde
Klassetrin: 1.-2. klassetrin (kan tilpasses 3.-5. klassetrin)
Færdigheds- og vidensmål: 1.-2. klassetrin (3.-5. klassetrin)
Antal lektioner: 4 dobbeltlektioner:


Kompetenceområde(r):

 • Alsidig idrætsudøvelse
 • Idrætskultur og relationer
 • Krop, træning og trivsel


Mulige læringsmål:

 • Eleven opnår øget kropskontrol i forhold til alderssvarende bevægelser
 • Eleven kan lave bestemte bevægelser til både højre og venstre side
 • Eleven kan udføre rotationer (om alle tre akser) i begge retninger
 • Eleven kan springe (på et og to ben), hinke og løbe både forlæns og baglæns
 • Eleven kan kravle forlæns og baglæns og rulle
 • Eleven opnår øget kontrol over bolden i både bevægelse og spil


Mulige tegn på læring:

 • Eleven udviser tegn på glæde ved leg med bevægelse
 • Eleven genvinder hurtigt balancen efter fald eller kontakt med andre/andet objekt
 • Eleven udfordrer sig selv motorisk i almindelig bevægelse fra sted til sted
 • Eleven kan med øget lethed gennemføre de valgte øvelser
 • Eleven har en bedre kontrol over bolden i de valgte øvelser
 • Eleven udviser gå på mod, når det bliver sværere
 • Eleven udviser nysgerrighed under forandringer


Evaluering:

 • Elever og lærere reflekterer over følgende:
 • Hvorledes forskellige bevægelser er relevante i forhold til at kunne spille fodbold?
 • Hvorfor er det sværere at lave nogle bevægelser den ene vej i stedet for den anden? Giver det mening at øve begge veje, eller skal man bare gøre det den vej, man bedst kan?
 • Er det rart at bevæge sig? Hvornår/hvornår ikke?
 • Hvorfor bliver man glad af at lege? Hvad skal der til i idræt for at du oplever glæde? Gør du selv noget bestemt for at fremme klassens humør i idrætstimerne?


Lektion 1:

Navn: Fodbold og motorikkens ABC 1
Agility med fokus på zig-zag bevægelser – altså retningsskift.
Fælles start: Teknikcirklen
Øvelse 1: Pasning og baglæns løb
Øvelse 2: Zig-zag driblebane
Øvelse 3: Boldslange med hænderne
Øvelse 4: Agility (behændighed, bevægelsesmotorik, adræthed)
Del-evaluering:
Eleverne reflekterer 2 og 2 over, hvorfor øvelserne er sværere at lave til den ene side end til den anden. Desuden drøftes det, hvad der er sværest ved at skulle have bolden med i Agilitytræning.

Lektion 2:
Navn: Fodbold og motorikkens ABC 2
Agility med fokus på løb med/uden bold, forlæns, baglæns, sidelæns osv.
Øvelse 1: Driblecirkel med pasninger
Øvelse 2: Drible med 2 bolde
Øvelse 3: Driblekrydset
Øvelse 4: Agility (behændighed, bevægelsesmotorik, adræthed)
Del-evaluering:
I mindre grupper reflekterer eleverne over, hvordan det er lettest/sværest at drible med bolden. Hvad var det sjoveste ved dagens program, og hvad var det der gjorde det sjovt? Hvorfor skal man øve sig i at løbe baglæns, sidelæns osv.? Hvad er vigtigt, hvis man skal skifte retning, når man dribler med bolden?

Lektion 3:
Navn: Fodbold og motorikkens ABC 3
Agility med fokus på spring og hink
Øvelse 1: Slange tag-fat
Øvelse 2: Stimle sammen leg
Øvelse 3: Tunnelstafet
Øvelse 4: Agility (behændighed, bevægelsesmotorik, adræthed)
Del-evaluering:
I plenum drøftes det, hvordan det at lege kan hjælpe en til at blive bedre til at styre sin krop. Hvordan kunne man hjælpe hinanden i dagens øvelser, så de blev sjove for alle?

Lektion 4:
Navn: Fodbold og motorikkens ABC 4
Agility med fokus på rotationer
Øvelse 1: 1 og 1 teknisk m. hink
Øvelse 2: Jongleringsintro 1
Øvelse 3: Jongleringsintro 2
Øvelse 4: Agility (behændighed, bevægelsesmotorik, adræthed)
Del-evaluering:
I mindre grupper drøfter eleverne, hvordan rotationer (piruetter, kolbøtter, vejrmøller osv.) har nogen som helst relevans i forhold til at kunne spille fodbold. Hvad var det sværeste i dag? Hvad kunne du godt tænke dig at blive bedre til?