Fondens formål

Fondens formål er to-delt

1) At opmuntre arbejdet med ungdomshold (U13-U19). Tilskud kan typisk søges til gennemførelse af og deltagelse i ungdomsturneringer i ind- og udland, til ophold for ungdomshold på idrætsskoler eller lignende.  

Denne kategori kan KUN søges af fodboldklubber med et DBU klubnummer.

2) At støtte danske idrætsudøvere, herunder idrætsledere, der uforskyldt er kommet i nød som følge af sygdom eller ulykke eller anden uforskyldt årsag eller nære pårørende eller efterladte til disse personer.

Denne kategori kan kun søges, hvis vedkommende igennem en længere periode har været medlem – aktivt eller passivt – under Danmarks Idrætsforbund (DIF). Anfør venligst din tilknytning ifm. ansøgningen.

Institutioner, der beskæftiger sig med idræt for unge, der er fysisk eller psykisk handicappet kan også ansøge fonden.