DBU'S UNGDOMSFOND AF 18. MAJ 1964

Fondens formål
Fondens formål er to-delt: 

1) At opmuntre arbejdet med ungdomshold (U13-U19). Tilskud kan typisk søges til gennemførelse af og deltagelse i ungdomsturneringer i ind- og udland, til ophold for ungdomshold på idrætsskoler eller lignende.  

Denne kategori kan kun søges af fodboldklubber med et DBU klubnummer. Ønsker du at søge Ungdomsfonden under denne kategori, skal du benytte dette ansøgningskemaSe frister og praktisk information længere nede på siden.

2) At støtte danske idrætsudøvere, herunder idrætsledere, der uforskyldt er kommet i nød som følge af sygdom eller ulykke eller anden uforskyldt årsag  eller nære pårørende eller efterladte til disse personer..

Denne kategori kan kun søgeshvis vedkommende i gennem en længere periode har været medlem – aktivt eller passivt – under Danmarks Idrætsforbund (DIF). Anfør venligst din tilknytning ifm. ansøgning.

Institutioner, der beskæftiger sig med idræt for unge, der er fysisk eller psykisk handicappet kan også ansøge fonden.

Ønsker du at ansøge i denne kategori, skal du benytte dette ansøgningsskema:. 

Hvis du søger som enkeltperson i kategorien "nødlidte" skal du benytte dit personlige NemID til at logge på. Hvis du søger som institution skal du også benytte dit personlige NemID til login, men kontakt venligst lewi@dbu.dk med henblik på efterfølgende at indtaste og verificere institutionens kontooplysninger.

 (Se frister og praktisk information længere nede. )

Uddelinger

Fonden uddeler midler to gange årligt (forår og efterår). Fonden har hidtidigt støttet med beløb i størrelsesordenen 10-30.000 kr. 

Bestyrelsen støtter ikke aktiviteter, der afholdes før bevillingernes uddeles. Det gør de ifm. de 2 årlige møder (typisk marts/april og oktober/november). Det er derfor vigtigt at søge i god tid inden aktiviteten afholdes.

Som udgangspunkt behandles ansøgninger der vedrører aktiviteter, der afvikles fra september til februar ifm. forårsuddelingen. Efterårsuddelingen behandler ansøgninger, der vedrører aktiviteter, der afvikles februar-september. Man kan dog godt få behandlet sin ansøgning med aktiviteter som afvikles senere.

Fonden ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der udpeges af DBU’s bestyrelse. 

Ansøgningsfrister

Fristen for ansøgninger til fondens  efterårsuddeling 2021 er 1. november. Her behandles ansøgninger vedr. aktiviteter fra februar 2022. 

Bevillingsmodtagere som har modtaget midler til aktiviteter, der er blevet aflyst/udsat som følge af Covid-19 bedes kontakte Ungdomsfondens sekretariat - se kontaktinformation nederst.

Det er en god idé at læse nedenstående grundigt inden du ansøger:

Information til fodboldklubber, der ansøger om støtte til ungdomsaktiviteter

Vær opmærksom på, at klubber højest kan modtage bevillinger fra Ungdomsfonden hvert 3. år, hver klub bør kun fremsende een ansøgning, da klubben selv skal prioritere, hvilke aktiviteter, man vil søge midler til. Derfor bør ansøgningens godkendes af tegnings-berettiget i klubben. 

Fonden kan kun søges via DBU's digitale ansøgningsportal, som du finder link til øverst på denne side,. Her finder du også information om ansøgningsfrister.

For at kunne ansøge via DBU' s digitale ansøgningsportal skal du - hvis du søger som klub til arbejdet med Ungdomshold - bruge: 

  • En DBU-profil (Mit DBU). Har du ikke det eller kan du ikke huske dine profiloplysninger kan du enten oprette en profil eller få tilsendt dine loginoplysninger som du så kan nulstille.   
  • Accept fra en tegningsberettiget i klubben
  • Et klubnummer. Dette kan man få fra den tegningsberettigede 
  • Det er desuden en forudsætning for at kunne logge ind, at klubben har oprettet følgende oplysninger i KlubOffice: - Klubbens adresse - klubbens postnummer - Klubbens by - klubbens reg.- og kontonummer - klubbens e-mailadresse. 

OBS: Hvis ikke disse oplysninger er tilstede i Kluboffice vil systemet melde fejl.   Alle oplysninger findes i menuen "klubben" -> "Klubinfo"

Kontakt

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Fundraiser Lene Wittek-Holmberg på lewi@dbu.dk