Ansøgning

Du finder et link til ansøgningsskemaet her.  

Ansøgningsfrist

  • Bestyrelsen behandler løbende ansøgninger. Du kan derfor indsende ansøgninger hele året.
  • Der må forventes en behandlingstid på ca. 4 uger. 
  • Fondsbestyrelsen støtter ikke aktiviteter, der afholdes før bevillingernes uddeles. Husk derfor at søge i god tid inden aktiviteten afholdes (min. 1 mdr.).

Fonden har hidtil støttet med beløb i størrelsesordenen kr. 500 pr. deltager fsva. bevillinger i kategorien "Ungdomshold". Der foretages dog en individuel vurdering af hver ansøgning.

Information til fodboldklubber, der ansøger om støtte til ungdomsaktiviteter

Klubben skal prioritere, hvilke hold og hvilke aktiviteter, der skal søges midler til. Desuden skal formand samt kasserer for klubben underskrive en Tro- og loveerklæring, når de har modtaget tilsagn

Denne erklæring fungerer som dokumentation for, at klubbens tegningsberettigede har godkendt ansøgningen og at midlerne anvendes til dét formål, der er beskrevet i ansøgningen.

Pr. 1. februar 2023 kan klubber kun modtage bevilling fra fonden een gang pr. kalenderår (Hvis klubben har fået en bevilling i 2022, kan der først gives en ny bevilling i 2023.)