Øvrige støttemuligheder

Herunder er forslag til midler, som kan søges af DBU´s klubber:


DBU's Ungdomsfond

Fonden støtter arbejdet med ungdomshold og danske idrætsudøvere, herunder idrætsledere, der uforskyldt er kommet i nød som følge af sygdom eller ulykke eller anden uforskyldt årsag. 


Danmarks Idrætsforbud - DIF

DIF har diverse puljer, hvor klubber og foreninger kan søge støtte til diverse projekter og investeringer. Særligt DIF og DGI's foreningspulje kan være relevant for fodboldklubber.

Vær også opmærksom på sommer- og efteråspuljen, der kan ansøges frem til 31. oktober 2020 


Spar Nord Fonden - 10 til Forskel

Spar Nord Fonden støtter hvert år tusindvis af lokale ildsjæle, der alle giver lidt ekstra tilbage til lokalsamfundet. Med 10 til Forskel stiller Spar Nord Fonden hver måned 10.000 kroner på højkant til jeres lokale projekt.

Derfor opfordrer Spar Nord Fonden ildsjæle fra klubber, foreninger, skoler, børnehaver, integrationsprojekter, kulturelle institutioner m.v. til at uploade deres gode projekter - der gør en forskel.


Spar Nord Fonden - Crowdfunding

Spar Nord Fondens Crowdfunding er en platform, hvor initiativtager kan fortælle om sit projekt og appellere til omverdenen om økonomisk opbakning. Samtidig kan Spar Nord Fonden vælge også at støtte værdige og stærke initiativer. Spar Nord Fonden afgør fra projekt til projekt, om økonomisk støtte kan gives – også i relation til Spar Nord Fondens uddelingspolitik.

Vær opmærksom på, at imodsætning til DBU's Gaveindsamling, så kan gavegiver ikke modtage skattefradrag for indbetaling med denne løsning.


Poul Erik Bech fonden

Poul Erik Bech Fonden ønsker primært at støtte almennyttige aktiviteter og humanitært arbejde for børn. Det kan fx være lokale foreninger, der arrangerer udflugter for børn, støtter dem i at have en aktiv fritid, hjælper børn og unge med problemer, eller støtter familier, der ikke har mange midler i hverdagen. 

Nordeafonden - Lokalpuljen:

Foreninger og andre almennyttige organisationer kan søge op til 100.000 kr. i støtte fra Lokalpuljen. Det typiske uddelingsbeløb er på mellem 5.000-30.000 kr. Puljen vægter at støtte mange, mindre projekter i hele landet frem for færre og større.

Nordeafonden - Her bor vi puljen

Foreninger i danske småbyer kan søge fra 100.000 kr. til 1 mio. kr. fra Nordea-fondens Her bor vi-pulje til at styrke fællesskabet i deres by.

Lokale og Anlægsfonden

Det er både muligt at få støtte til mindre projekter med en samlet etableringsudgift på mellem 150.000 kr. og 1.500.000 kr. (Der kan gives op til en tredjedel af den samlede etableringsudgift i støtte. Dog højest 200.000 kr.) og til  projekter med etableringsudgifter på over 1.200.000 kr. (Støttebeløbene kan variere, men udgangspunktet vil være 15–25 procent af etableringsudgiften. )


Tømmerhandel Joannes Fogs fond

Fonden er en erhvervsdrivende fond og har som formål gennem uddeling af legater

  • at yde støtte til almennyttige og almenvelgørende formål
  • at yde støtte til forbedring af miljøet og samfundsudviklingen