Baggrund for projekt TOP-center

Har du et spørgsmål, en case eller andet vedrørende TOP-center projektet eller et TOP-center, kan du her finde de nødvendige informationer om kontakt

 

Grundtanker fra beslutnings og beskrivelses fasen i perioden 2017 og tidligere 

 

Evalueringer/Viden om: Rapport og Podcast fra den foreløbige projektperiode 2018-2019

SDU evaluering af projekt TOP-center - rapport i 2 dele.
Du kan læse om 1. del ved at klikke på linket under den følgende tekst.
Først en introskrivelse til materialet...

”Evaluering af projekt TOP-center - Del 1: Udvalgte resultater fra en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse”

Resultaterne i denne rapport bygger på et spørgeskema udsendt til TOP-centre (koordinatorer, fodboldfaglige), Trænere på TOP-centre, Partnerklubber (TOP-center ansvarlig) og Lokale klubber (formand) der ikke er involveret i projektet. Bemærk at rapporten primært skitserer resultater på områder hvor der eksisterer en væsentlig forskel i hvordan svarene fordeler sig imellem målgrupperne TOP-center, Træner og Partnerklub.

Det skal understreges at rapporten er et øjebliksbillede. TOP-center projektet har udviklet sig i de efterfølgende måneder, og man kan gætte, at processerne er blevet mere klare og strukturerede efter projektet har kørt over et år.

I den kommende tid vil Syddansk Universitet gennemføre en række casestudier for at få en bedre forståelse af grundlæggende mekanismer og de udfordringer og muligheder, som projektet giver i dagligdagen for de involverede.

 

Beskrivende materialer og dokumenter fra projektets beskrivelses og opstarts periode i 2017

 

I løbet af projektperioden (fra januar 2018)  har projektgruppen modtaget ansøgninger på, godkendt og tildelt et antal lokale/regionale hensyn, der alle har til formål i praksis at undersøge og skabe erfaringer med nye ideer og/eller løsninger, der ligger indenfor projektets hjørneflag
Vi har her samlet de tildelte hensyn