Køge i betalingsstandsning

De to sydsjællandske førstedivisionsklubber, Herfølge Boldklub og Køge Boldklub, afleverede ikke ansøgning om overbygningsaftale indenfor deadline torsdag midnat. Køge Boldklub i stedet i betalingsstandsning. Fratrækkes tre points.

Det bliver ikke til en overbygningsaftale mellem Herfølge Boldklub og Køge Boldklub til sommer.
 
De to sjællandske Viasat Sport Divisionsklubber indsendte således ikke den forventede ansøgning om den varslede overbygningsaftale inden tidsfristen torsdag midnat.
 
 
Deadline skal skabe sikkerhed
 
Deadline for ansøgninger om fusioner og overbygningsaftaler er fastsat til 1. marts, hvilket giver DBU en måned frem til 1. april til at undersøge det sportslige, juridiske og økonomiske grundlag i de pågældende ansøgninger, således at en godkendelse kan være på plads senest 1. april.
 
Tidsfristen skal ikke alene sikre den nødvendige godkendelsesprocedure, men skal også medvirke til at skabe sikkerhed blandt de øvrige klubber og publikum om eksempelvis oprykningssituationen i de igangværende turneringer, som bliver berørt af en overbygningsaftale.
 
Ved en overbygning mellem to klubber, skal den af de to klubber, som ikke overtager den nye overbygningslicens, således tvangsnedrykkes til Danmarksserien, hvorefter den anden klub skal erstattes gennem ekstraordinær oprykning.
 
I stedet for at skulle være del af en overbygningsaftale, meddelte Køge Boldklub telefonisk sent torsdag aften DBU, at klubben træder i betalingsstandsning.
 
Herfølge Boldklub og Køge Boldklub forsøgte også at nå til enighed om en overbygningsaftale i 2005 men ligeledes forgæves. Ved den lejlighed blev ansøgningen, som i øvrigt viste sig mangelfuld, afvist af DBUs bestyrelse, fordi tidsfristen ikke var overholdt.
 
To år inden havde DBU ændret ansøgningsfristen fra 1. oktober året inden den pågældende aftale skulle træde i kraft - og dermed trekvart år frem i tiden for klubberne i Danmarksturneringen - til nu 1. marts samme år for at skabe bedre arbejdsvilkår for ansøgerne.
 
Siden har DBU ikke dispenseret fra den væsentligt kortere periode for godkendelsesprocedure i fodboldforbundet.
 
 
Under observation siden november
 
DBU har siden november sidste år haft klubben under skærpet observation.
 
Allerede da Køge Boldklub indsendte klubbens seneste regnskab som kontraktfodboldklub for perioden indtil 30. juni 2006, som efter gældende regler blev indleveret 30. november sidste år, bemærkede DBU således, at klubben kun marginalt opfyldte de økonomiske mindstekrav til kontraktklubber, der ikke er omfattet af DBUs Licenssystem (gælder for SAS Liga-klubber) med et kapitalgrundlag på minimum 25% af dens samlede lønudgifter i regnskabsperioden.
 
Derfor krævede DBU et nyt perioderegnskab fra klubben med aktuelle tal frem til 31. december, og gav klubben en frist på blot to måneder til 1. marts.
 
Køge Boldklub har uopfordret indikeret overfor DBU, at klubbens økonomi var problematisk, men har ikke givet indtryk af, at dens likviditet var så presset, som angivet af medierne de seneste dage. DBU har heller ikke haft indikationer om klubbens likviditetsproblemer fra dens kreditorer, herunder kontraktspillerne.
 
 
Køges fremtid i hænderne på kreditorerne

Med betalingsstandsningen og den manglende indberetning af et revideret perioderegnskab mister klubben øjeblikkeligt dens tilladelse til at drive kontraktfodbold.
 
Den skal fortsat opfylde sine nuværende forpligtelser, og får ikke mulighed for at tegne nye kontrakter.

Samtidig indleder DBU en løbende overvågning af klubbens aktuelle sportslige, juridiske og økonomiske situation, mens det er klubbens kreditorer, der afgør, hvordan og hvornår en eventuel ophævelse af betalingsstandsningen kan finde sted, eller der skal indgives konkursbegæring.
 
Når DBU skriftligt modtager bekræftelse på anmeldelsen af betalingsstandsningen, vil holdet straks blive fratrukket tre points i Viasat Sport Divisionen.
 
I tilfælde af en konkurs bliver klubben suspenderet med øjeblikkelig varsel.
 
Suspension betyder, at dens sportslige resultater indtil konkursen står ved magt, men alle dens efterfølgende programsatte kampe aflyses, og modstanderne erklæres som vindere med målscoren 3-0.
 
Ved konkurs tvangsnedrykkes klubben to rækker fra den kommende sæsonstart.
 
 
Relevante links:
 
Af: Lars Berendt - 02. marts 2007, 10:25

Skriv en kommentar

Skriv kommentar (Kræver login)

0

Ingen kommentarer endnu - skriv den første