Ingen yderligere straf til Chris Sørensen

Chris Sørensen, OB, idømt den automatiske én spilledags karantæne efter sin udvisning søndag eftermiddag for ”upassende sprogbrug” i SAS Liga-kampen mod Randers FC. DBUs DM-disciplinærudvalg anerkender dommerens beslutning, men finder ikke intention godtgjort.

OB’s forsvarsspiller Chris Sørensen blev søndag eftermiddag udvist efter et direkte rødt kort i SAS Liga-kampen mod Randers FC for ”upassende sprogbrug”.
 
Udvisningen kom efter en situation med verbale meningsudvekslinger mellem OB-spilleren Bengt Sæternes og Randers FC-spilleren Isaah Ahmed, som medførte bemærkningen ”det her er Danmark” fra Chris Sørensen rettet mod den ghanesiske Randers-spiller.
 
DBUs DM-disciplinærudvalg har i dets sagsbehandling blandt andet forholdt sig til dommerens indberetning, som begge klubber er blevet præsenteret for, og de efterfølgende redegørelser fra klubberne.
 
Kampens dommer, Thomas Vejlgaard, skriver i sin indberetning, at han udviste Chris Sørensen for upassende sprogbrug (Fodboldlovens paragraf 12), mens OB afviser, at bemærkningen havde racistiske motiver. Randers FC har sendt en redegørelse, hvor klubben ikke ønsker at tage stilling til, hvorvidt bemærkningen skulle opfattes racistisk.
 
På den baggrund har udvalget efter en drøftelse på sit møde onsdag eftermiddag valgt at stadfæste den straf, som udvisningen automatisk medfører.
 
Idet Chris Sørensen på dette tidspunkt ikke har strafpoints, udløser de 27 strafpoints for det direkte røde kort én spilledags karantæne.
 
”Vi står med en sag, hvor der tilsyneladende er sagt noget i én mening, men som er opfattet anderledes af nogle andre,” opsummerer disciplinærudvalgets formand, Johnny Rune, om den komplicerede sag.
 
”Vi vil komplimentere dommeren for at reagere så resolut overfor det, han opfatter som en diskriminerende bemærkning. Men vi skal som disciplinær instans efterfølgende forholde os til alle aspekter og argumenter i sagen, og på den baggrund finder vi det ikke godtgjort, at det var Chris Sørensens hensigt at sende en diskriminerende kommentar til sin modspiller,” fortsætter Johnny Rune, og slutter:
 
”Men Chris Sørensen blander sig i en i forvejen ophedet diskussion, så på den baggrund finder vi det rimeligt, at han kommer til at afsone den ene spilledags karantæne, som det direkte røde kort medfører. Derfor fastholder vi den disciplinære konsekvens af udvisningen.”
 
”Min bemærkning var alene sagt med henblik på at få stoppet episoden mellem Bengt og Isaah, som ikke var kampen værdig. Den var selvfølgelig ikke møntet på Isaahs etniske oprindelse. Racisme er fundamentalt imod de værdier, jeg er vokset op med og står for,” udtaler Chris Sørensen, og slutter:
 
”Jeg er ked af de motiver, jeg undervejs er blevet beskyldt for at skulle have haft. Men jeg er glad for den forståelse og tillid, jeg har modtaget her i dagene efter episoden blandt andet fra mine holdkammerater og mine modspillere og for den reelle frifindelse af disciplinærudvalget.”
 
Strafudmålingen sker i henhold til DBUs Disciplinære bestemmelser, paragraf 1A (8).
Af: Lars Berendt - 14. november 2007, 04:13

Skriv en kommentar

Skriv kommentar (Kræver login)

0

Ingen kommentarer endnu - skriv den første