Ny dommer i SAS Ligaen

DBUs Elitedommergruppe trimmer truppen til 13 dommere i SAS Ligaen i den kommende sæson. Jakob Kehlet bliver ny dommer i SAS Ligaen, Heine Sørensen går fra dommer i Viasat Divisionen til DBU Linjedommer i landets bedste række.

DBUs Elitedommergruppe justerer på antallet af dommere i SAS Ligaen i den kommende sæson.
 
Gruppen vurderer fortsat, at med SAS Ligaens nuværende struktur med 198 kampe ligger det ideelle antal faste dommere til kampene i landets bedste række mellem 12 og 14.
 
I den netop afsluttede sæson har Elitedommergruppen benyttet en trup på 14 dommere til kampene i SAS Ligaen, men i kommende sæson vælger gruppen at give de enkelte dommere lidt flere kampe over sæsonen gennem en reduktion til 13 dommere.
 
Hensigten er derefter at vurdere, hvorvidt de og dommerne kan se en sammenhæng mellem et øget antal kampe og dommernes præstationer på det højeste og mest intense, hjemlige niveau.
 
Som led i den fortsatte motivation hos og udvikling af talentdommergruppen i Viasat Divisionen – og samtidig være på forkant med det løbende generationsskifte blandt SAS Liga-dommerne – rykker gruppen til næste sæson én dommer op fra Viasat Divisionen til SAS Ligaen.
 
 
Jakob Kehlet ny i SAS Ligaen
 
Den samlede reduktionen i antallet af dommere i SAS Ligaen findes gennem Jesper Bæk Overgaards valg om at slutte som topdommer i forrige uge samt udskiftningen af Henrik Priegel med Jakob Kehlet.
 
Jakob Kehlet, 28 år, bliver dermed ny dommer i landets bedste række efter de seneste tre sæsoner i Viasat Divisionen og en enkelt sæson i 2. Division i 2005/2006.
 
”Vi har en talentfuld gruppe, yngre dommere, og nu er tiden kommet til at se Jakob Kehlet i aktion på højeste niveau. Han har profilen til at kunne presse vores etablerede FIFA-dommere og opnå en international karriere i løbet af et par år, og det er vores opgave at søge at dække denne efterspørgsel, når vi foretager indrangeringerne,” forklarer formanden for DBUs Elitedommergruppen, Kaj Østergaard.
 
”Når vi samtidig har besluttet os for at reducere antallet af dommere i SAS Liga-gruppen, kommer det desværre reelt til at ske på bekostning af Henrik Priegel,” fortsætter Kaj Østergaard, og uddyber:
 
”Vi betragter stadig Henrik Priegel som en dygtig dommer, og ved at benytte ham i Viasat Divisionen får vi bragt erfaring og kvalitet til landets næstbedste række.”
 
Henrik Priegel, 35 år, blev kun ni år efter sin dommereksamen rykket op i Danmarksturneringen i 1999, og han var fast dommer i Viasat Divisionen i fire sæsoner fra efteråret 2002. Han debuterede i SAS Ligaen i august 2006, men efter henholdsvis 11 og 12 kampe i sine to første sæsoner har en længere skadesperiode betydet, at Henrik Priegel kun har dømt otte SAS Liga-kampe i den seneste sæson.
 
Det indgår fortsat i udviklingen af de nyere dommere i landets bedste række, at de som led i deres fortsatte uddannelse får suppleret deres opgaver i SAS Ligaen med kampe i Viasat Divisionen.
 
 
Heine Sørensen skifter fløjte med flag
 
I Viasat Divisionen bliver der også tale om ændringer.
 
Heine Sørensen, 35 år, har besluttet sig for at specialisere sig som linjedommer.
 
Han stopper derfor efter tre sæsoner som dommer i den næstbedste række til fordel for en karriere som DBU Linjedommer i landets bedste række.
 
Med afslutningen på SAS Ligaen faldt linjedommerne Bo Abildgaard, Ole V. Hansen og Bill René Hansen for aldersgrænsen, og derfor havde DBUs Elitedommergruppe forberedt generationsskiftet blandt linjedommerne ved i løbet af forårssæsonen at have benyttet i alt 18 linjedommere i SAS Ligaen: Anders Nørrestrand, Henrik Kristensen, Henrik Malmberg, Henrik Sønderby, Jakob Bille, Lars Hummelgaard, Lars Rix, Martin Wulff, Niels Høg og Torben Jensen (alle FIFA-linjedommere) samt Bill Rene Hansen, Bo Abildgaard, Brian Quist, David Vang Andersen, Dennis Rasmussen, Lars Winther Nielsen, Ole V. Hansen og Palle Udsen (alle DBU-linjedommere).
 
Med tilgangen af Heine Sørensen samt Derya Oguz og Peter Theis Marcussen disponerer Elitedommergruppen dermed også over 18 linjedommere i den kommende sæson.
 
I Viasat Divisionen, hvor John Gantfeldt er faldet for aldersgrænsen, bliver der dermed gensyn med Henrik Priegel samt de oprykkede dommere Anders Poulsen, 28 år, og Jørgen Nielsen, 26 år.
 
Ulrik Svanholm van der Leeden stoppede også efter sæsonens afslutning på grund af aldersgrænsen som dommer i 2. Division, hvor Nicolai Ronne stoppede efter eget ønske, og i stedet tilføres denne række tre nye dommere i skikkelse af Hans Henrik Højte Hansen, 30 år, Kenneth Sørensen, 30 år, og Henrik Mortensen, 31 år.
 
Blandt de kvindelige dommere fortsætter de aktive med deres nuværende indrangering med to kvindelige dommere i 3F Ligaen og én 1. division.
 
 
Læs også:
 
 
 
Oversigt:
 
 
 
 
Baggrund:
 
Påsætningen af dommerne til kampene i SAS Ligaen sker ud fra tre kriterier.
 
DBUs Elitedommergruppe udarbejder forud for hver halv-sæson en skabelon med påsætning af dommere, linjedommere og dommerudviklere til kampene i hver af de fire rækker.
 
Denne skabelon følges, såfremt der ikke er forhold som nedenfor beskrevet, der taler for én eller flere aktuelle afvigelser fra eller ændringer til skabelonen.
 
Gruppen benytter et rotationsprincip, som har til formål at sikre en hensigtsmæssig fordeling af de seks SAS Liga-kampe i hver runde mellem de 13 dommere.
 
Dertil kommer en vurdering af den enkelte dommers aktuelle niveau. Dommerne i SAS Ligaen vurderes og evalueres således af en dommerudvikler efter hver enkelt kamp.
 
Udviklernes vurderinger ligger herefter til grund for påsætningen til den efterfølgende weekends runde i SAS Ligaen og også til en mulig efterfølgende midtuge-spillerunde.
 
Påsætningen foretages af DBUs Elitedommergruppe, der ud fra en faglig vurdering dermed har mulighed for at påsætte dommerne til de opgaver, de vurderes bedst egnede til på det pågældende tidspunkt.
 
Denne løbende vurdering kan også omfatte påsætninger af de enkelte dommere til kampe på andre niveauer end SAS Ligaen - i Viasat Divisionen eller 2. Division - for derved at give den pågældende chance for at genfinde det niveau og den kvalitet, Elitedommergruppen forventer af dommerne i SAS Ligaen.
 
Derudover tager gruppen hensyn til dommernes ønsker om fridage af erhvervsmæssige eller private årsager og til eventuelle internationale opgaver.
 
Elitedommergruppens evaluering af den enkelte dommers indsats forbliver en intern dialog mellem udvalget og dommeren.
 
Enkelte dommere har frabedt sig at dømme ét bestemt hold, som de privat har en tilknytning til, og som efter deres egen opfattelse i andres øjne vil kunne udgøre et habilitetsproblem.
 
Undtagelse for reglen om påsætning op til hver enkelt spillerunde i SAS Ligaen er midtugerunderne. Af praktiske årsager – dommernes frihed fra civilt arbejde, transportarrangementer med mere – foretages påsætningerne til midtugekampene i forbindelse med den foregående weekendrunde.
 
Uanset spilleprogrammet i de tre sidste runder af SAS Ligaen påsættes dommerne og linjedommerne før hver enkelt runde. I de to sidste spillerunder skal alle seks kampe i SAS Ligaen i øvrigt spilles samtidigt.
 
Påsætningen af liniedommerne og dommerudviklerne foretages af administrative årsager forud for hver halvsæson.
 
Indrangeringen af dommerne i SAS Ligaen, Viasat Divisionen og 2. Division foretages af Elitedommergruppen én gang årligt, typisk i juni måned.
 
DBUs Elitedommergruppe består af de tidligere danske og internationale topdommere, Kaj Østergaard (formand), Jørn West Larsen, Peter Mikkelsen og Preben Worsøe samt Jan Carlsen, der tillige er gruppens lovfortolker.
 
Af: Lars Berendt - 23. juni 2009, 01:36

Skriv en kommentar

Skriv kommentar (Kræver login)

1

  • Godt gået, af en så ung mand, der kæmper sig op i rækker, og er noget til superligaen. Jeg prøver selv at kæmpe mig op i rækkerne på. http://www.eyeads.dk/
    03. maj 2018, 11:49    
    Frederik Søndergaard