MENU

Danske fodboldspillere får ny standardkontrakt

Spillerforeningen og Divisionsforeningen blev i august enige om ny overenskomst. Nu er parterne blevet enige om den nye standardspillerkontrakt, der kortlægger spillernes basisvilkår.

I august blev Divisionsforeningen og Spillerforeningen enige om en ny overenskomst, der afløste den gamle overenskomst fra 2004. Den nye overenskomst betød samtidig, at standardspillerkontrakten, som benyttes i dansk fodbold, er blevet ændret på række områder, hvilket er sket i et samarbejde mellem DBU’s lovgruppe, Divisionsforeningen og Spillerforeningen og efterfølgende godkendt af DBUs bestyrelse. 

Spillerkontrakten indeholder den nye ansættelsesform ”trainee”, som mange unge spillere forventes at overgå til, hvilket samtidig forudsætter, at klub og spillere i fællesskab udarbejder en handlingsplan for spillerens personlige udvikling og uddannelse i kontraktperioden.

Kontrakten tydeliggør også hvilke forhold, der skal gøre sig gældende ved overtrædelse af DIF’s og DBU’s gældende regulativer om "Forbud mod manipulation af idrætskonkurrencer/fodboldkampe og tilsvarende uetisk adfærd."

Derudover er der foretaget en række ændringer vedrørende bl.a. forsikring, pension, sygdom, kommercielle forhold og tvistløsning.


Den nye spillerkontrakt kan læses i sin helhed her

Log ind