MENU

400 timers hjælp til børne/unge-arbejdet i klubben

Nu kan din klub få hjælp til udvikling og strukturering af børne- og ungdomsfodbolden. DBU og lokalunionerne søger klubber, som ønsker at være en del af projektet ”Lej en B&U-konsulent”.

børn
____________________________________________________________

Hvordan rekrutterer og fastholder vi børn og unge i fodboldklubben? Hvordan får vi skabt en rød tråd i børne- og ungdomsarbejdet? Hvordan støtter vi bedst op omkring klubbens trænere?

Spørgsmålene omkring børne- og ungdomsfodbold kan være mange, og en B&U-konsulent kan være løsningen.

400 timer over to år

”Lej en DBU B&U-konsulent” er et projekt, som har kørt over en årrække med stor succes, og derfor gennemfører DBU og DBU’s lokalunioner projektet igen.

Klubben får stillet 200 timers konsulentbistand til rådighed på årsbasis, og projektet løber over en toårig periode med start pr. 1. januar 2016. Det er ligeledes muligt for to klubber at dele DBU B&U konsulent i en to årig periode, så man får hver 100 timer årligt.

Hvad kan DBU B&U-konsulenten tilbyde?

B&U-konsulenten kan hjælpe med at besvare spørgsmål og etablere konkrete tiltag. B&U-konsulenten kan blandt andet hjælpe på følgende områder:
  • Sportslig udvikling hos børn og unge
  • Rød tråd i børne- og ungdomsarbejdet
  • Vejledning, feedback og supervision til trænere
  • Generel inspiration til trænere og ledere
Desuden lytter konsulenten til den enkelte klubs ønsker og behov.

DBU B&U-konsulenten og klubben udarbejder i fællesskab en arbejdsbeskrivelse for perioden.

De 200 timers konsulentbistand årligt bruges primært i klubben, men forberedelse og uddannelse indgår også i timetallet.

Hvilke krav er der til klubben?

For at klubben kan blive taget i betragtning til ”Lej en B&U-konsulent”, skal der være klare overvejelser om brugen af B&U-konsulenten, ligesom klubben skal efterleve DBU’s ”Holdninger & handlinger”. Klubben skal generelt benytte sig af DBU's turneringer og tilbud.

Desuden er det et krav, at klubben i løbet af de to år i samarbejde med B&U-konsulenten igangsætter et forløb i DBU’s C-licensuddannelse med klubbens børne- og ungdomstrænere. Det vil naturligt styrke klubbens B&U-arbejde fremover.

Derudover opfordres klubben kraftigt til at udpege en såkaldt B&U-spire, som kan følge B&U-konsulentens arbejde med henblik på helt eller delvist at overtage hans/hendes rolle efter det toårige forløb.

Ansøgningsfrist og pris

Er din klub interesseret i at blive en del af projektet ”Lej en DBU B&U-konsulent”, kan du ansøge frem til den 18. oktober 2015.

Den motiverede ansøgning sker via denne formular.

Projektet støttes af DBU og DIF. Det betyder, at klubprisen er væsentlig begrænset. Det koster således kun klubben kr. 20.000,-/år.

Kørsels- og telefonudgifter til B&U-konsulenten er betalt af DBU.

Kontakt os, hvis du har spørgsmål

Har du uddybende spørgsmål til projektet ”Lej en B&U-konsulent”, er du meget velkommen til at rette henvendelse til din lokalunion:

DBU Bornholm:
Arne Mikkelsen – arne@dbubornholm.dk – 3032 9855

DBU Fyn:
Jacob Skov – jask@dbufyn.dk – 6311 5997

DBU Jylland:
René Jensen – rjen@dbujylland.dk – 8939 9954

DBU København:
Søren Hemmingshøj – shem@dbukoebenhavn.dk – 3915 9206

DBU Sjælland og DBU Lolland-Falster:
Metin Dincer – dime@dbusjaelland.dk – 4634 0745

Log ind