MENU

Hold ekskluderet efter vold mod dommer

DBU Københavns disciplinærudvalg har behandlet en sag mod Fremad Amager-hold om vold mod fodbolddommer Morten Hvidemose. Holdet ekskluderes permanent og klubben tildeles bøde.

Dansk fodbold blev søndag den 10. maj 2015 ramt af en meget alvorlig hændelse, da fodbolddommer Morten Hvidemose i Serie 3-kampen mellem Fremad Amager og CSC Sport blev udsat for vold på banen.

DBU Københavns disciplinærudvalg tager skarpt afstand fra episoden i Fremad Amager og har på baggrund af indberetninger fra de involverede klubber og dommer Morten Hvidemose behandlet sagen.

Disciplinærudvalget har besluttet at ekskludere Fremad Amagers Serie 3-hold permanent af DBU Københavns turneringer og samtidig tildele Fremad Amager en bøde på 7.500,- kroner for at være årsag til kampens afbrydelse i en voldsag, som både involverer spillere og tilskuere. Disciplinærudvalget finder det skærpende, at holdet to gange i 2014 var involveret i andre disciplinærsager og udtrykker misbilligelse af, at Fremad Amager ikke har haft ansvarlige ledere tilstede ved holdets kampe på baggrund af de tidligere episoder.

I afgørelsen beklager DBU Københavns disciplinærudvalg, at Fremad Amager ikke har været i stand til at fremskaffe en fuldstændig liste over hvilke spillere, der har deltaget i kampen. Disciplinærudvalget har yderligere pålagt Fremad Amager at oplyse navnet på Serie 3-holdets anfører inden 3 dage, såfremt klubben ikke skal idømmes en yderligere bøde på 2.500,- kroner

DBU Københavns bestyrelsesformand, Henrik Ravnild, bakker op om disciplinærudvalgets afgørelse:

"Jeg finder det aldeles passende, at disciplinærudvalget har tildelt hårde straffe på baggrund af de sagsakter, der var tilgængelige. Det er en særdeles alvorlig og uacceptabel episode, som fodbolden i København har været vidne til," udtaler bestyrelsesformand Henrik Ravnild.

På grund af de tumultagtige tilstande har det hidtil ikke været muligt at identificere de skyldige personer, som stod bag overfaldet på Morten Hvidemose. DBU København bestyrelsesformand, Henrik Ravnild udtaler på den baggrund:

"Vi krydser fingre for, at politiet og det civile retssystem finder frem til de skyldige personer, som stod bag voldsepisoden. Samtidigt håber jeg på, at klubber og spillere fremover medvirker aktivt til at undgå den slags sager, så vores dommere får nogle gode oplevelser sammen med spillerne."  

Du kan læse den fulde afgørelse i sagen her.       

Sagens forløb:

  1. Søndag den 10. maj 2015 bliver dommer Morten Hvidemose overfaldet af spillere/tilskuere i serie-3 kampen mellem Fremad Amager og CSC Sport.
  2. Voldsepisoden meldes til politiet.
  3. DBU København tager mandag den 11. maj kontakt til DIF’s forsikringsselskab, Tryg, således at Morten Hvidemose kan modtage professionel krisehjælp til at bearbejde voldsepisoden.
  4. DBU Københavns disciplinærudvalg behandler voldsepisoden og træffer afgørelse i sagen fredag den 22. maj 2015.
  5. DBU Københavns disciplinærudvalg udelukker permanent Fremad Amagers Serie 3-hold fra DBU Københavns turneringer.
DBU Københavns disciplinærudvalg består af Kasper Darfelt, Lars Orthmann, Jørgen Andersen, Marc W. Hansen og Jim Voss.

Log ind