MENU

Dansk talentudvikling skal være endnu skarpere

Dansk talentudvikling kræver nytænkning, ressourcer og udvikling, lyder det fra formanden for DBU’s Herreelitegruppe, Teddy Pedersen, der står i spidsen for en ny stor handlingsplan for dansk talentudvikling.Der skal investeres i den danske talentudvikling på både bredde- og eliteniveau for også at sikre fremtidens landsholdsspillere. www.fodboldbilleder.dk


Aldrig har de danske talenter fået større fokus – på fodboldbanen, i medierne, i klubberne og ikke mindst i DBU, hvor talentudvikling fra 2014 er blevet et af de seks hovedindsatsområder for organisationen.

DBU’s professionelle udvalg er derfor i gang med også at lægge sidste hånd på fordelingen af midler, som blandt andet indeholder den første store handlingsplan for dansk talentudvikling, der skal sikre en fælles indsats og mål for både DBU og klubberne:

”Jeg glæder mig på vegne af dansk fodbold over, at bredde og eliten arbejder sammen om talentudviklingen, og at der er enighed om, at den starter nedefra i vores klubber. Derfor er det fantastisk at DBU fortsat prioritere samarbejdet med klubberne så højt, som det vil komme til udtryk i den nye prof. aftale,” siger Thomas Christensen, formand for Udvalget for Professionel Fodbold.

Et af de steder DBU allerede har øget sine ressourcer er ansættelsen af en ny talentudviklingschef – en ny organisatorisk ændring, der sidesætter fagområderne talentudvikling under talentudviklingschef, Flemming Berg og træneruddannelse under træneruddannelseskonsulent, Peter Rudbæk, der begge refererer til elitechef Kim Hallberg.

Status quo er ikke nok

Og det er også et helt afgørende skridt, FORDI dansk talentudvikling er fundamentet for, at både landshold og klubber også i fremtiden kan klare sig i den øgede konkurrence med andre nationer.

”Det handler jo om både landshold og klubber. Og jo skarpere vi sammen kan blive på hvert eneste led i den fødekæde, vi har i fodbolden jo bedre talenter får vi også og jo stærkere står vi også i den øgede konkurrence som både klubber og landshold oplever i disse år.”

Formand for DBU’s Herreelitegruppe, Teddy Pedersen, er både skarp og konkret, når spørgsmålet falder på behovet for og nødvendigheden af at øge fokus, kompetencer og ressourcer på netop talentudviklingen i en tid, hvor DBU’s økonomi ellers er presset:

”Både DBU og klubberne er udsat for øget konkurrence, og vi mærker tydeligt, at talentudvikling er et fokusområde i rigtig mange klubber og lande – og derfor er det slet ikke nok for dansk fodbold, at vi bare opretholder en status quo, men helt afgørende, at vi fortsat er skarpe på at videreudvikle på både elite og breddeniveau. Vi ser lande på vores egen størrelse og endda minde virkelig lægge sig i selen og investere i talentudviklingen. Vi SKAL investere, hvis vi skal kunne forbedre os!”

DBU’s nye talentudviklingsstrategi bygger på fem indsatsområder:

  • Talentoptimering (talentidentifikationen optimeres og talentudviklingen styrkes tidligere og bredere i et tæt samarbejde mellem eliteklubber og breddeklubber.)
  • Klubudvikling (talentmiljøet i licensklubberne styrkes)
  • Ungdomslandshold (toppen at ungdomsfodbolden styrkes med god matchning af de bedste)
  • Viden (indsamling af relevant viden der bruges til at skabe endnu bedre danske udviklingsmiljøer – herunder også uddannelse af trænere og ledere)
  • Målstyring (indsamling af data, målsætninger og beslutninger med baggrund af fakta)

Skarpere på alle parametre

Talentudviklingen skal komme nedefra. Derfor er det også netop behovet for at styrke samarbejdet mellem klubberne i både bredden og eliten, samt nødvendigheden af en optimeret talentidentifikation, som formanden fremhæver som et af de helt afgørende områder, for at dansk landsholdsfodbold og klubberne også skal have succes i fremtiden – både nationalt og internationalt:

”Det totale setup i dansk fodbold er helt afgørende og her skal vi også blive endnu skarpere. Vi har en unik mulighed i Danmark med en bred pallette af 1650 klubber, som jo mere eller mindre er talentudviklingsmiljøer alle sammen. Vi skal gøre alt for, at vi får samlet alle de talenter op, vi har og det gør vi kun et tæt samarbejde med alle klubber, i det vi kaldet et fasttømret fællesskab. Det gælder fra de 1650 klubber og deres talentudviklingsmiljøer til deres nære samarbejde med licensklubberne videre til talentsamlinger og landshold.”

Og det er netop det andet område, som Teddy Pedersen fremhæver som tvingende nødvendigt at bruge flere ressourcer på - indsamlingen og brugen af data og viden:

”Vi skal sikre en meget stærkere analytisk tilgang til tingene så vi bliver langt mere præcise i vores beslutninger omkring talentudviklingen. De beslutninger vi tager om, hvilken retning vi skal gå skal bygge på fakta og ikke følelser og fornemmelser. Og det kræver jo ressourcer at lave de analyser. Men ressourcer som jo forhåbentlig vil skabe en større optimering og effektivisering, som på andre områder betyder færre ressourcer. ”

Læs mere om de to nye ansættelser her
http://www.dbu.dk/Nyheder/2015/Marts/Ny_talentudviklingschef
http://www.dbu.dk/Nyheder/2015/Februar/Ny_elitechef

Log ind