MENU

Stadfæstelse: Tamboura var ikke spilleberettiget

Fodboldens Disciplinærinstans afgjorde i september, at det ikke var lovligt, at Hobro IK benyttede sig af Adama Tamboura i kampen mellem Hobro IK og AGF. Den afgørelse appellerede Hobro IK, men Fodboldens Appelinstans har netop stadfæstet kendelsen.

Hobro IK blev i september måned taberdømt efter kampen den 11. september 2015 mellem Hobro IK og AGF, da klubben benyttede sig af Adama Tamboura, uden at have modtaget spillerens spillercertifikat fra Randers Freja.  

Hobro IK appellerede kendelsen fra Fodboldens Disciplinærinstans, men Fodboldens Appelinstans har ikke fundet grundlag for at ændre på den tidligere afgørelse, og dermed er dommen stadfæstet.

Hobro IK argumenterede blandt andet for, at der ikke var tale om et klubskifte, men om indgåelse af kontrakt med en arbejdsløs, kontraktløs og klubløs spiller, hvorfor reglerne om spillercertifikater ved klubskifter ikke var relevante. 

Appelinstansen fandt dog ikke, at Adama Tambouras kontraktudløb med Randers FC indebar, at spilleren var ”klubløs” frem til tidspunktet, hvor spilleren blev indmeldt i- og indgik kontrakt med Hobro IK.

Appelinstansen mente i stedet, at Adama Tamboura efter kontraktudløb med Randers FC den 30. juni 2015 havde status som amatør og skulle betragtes som en ”arbejdsløs kontraktspiller”, der i henhold til DBU cirkulære nr. 94 (2015), § 3.2.A, kunne foretage et klubskifte som kontraktspiller til en anden dansk klub uden for en overgangsperiode, hvis der var indhentet dispensation fra DBU’s administration.  

Derudover fandt Appelinstansen med henvisning til Propositioner for Herre-DM § 16.4 og DBU’s cirkulære nr. 92 (2015) § 1.1., at Hobro IK var forpligtet til at have Adama Tambouras spillercertifikat stillet til rådighed, hvis Adama Tamboura skulle være spilleberettiget for Hobro IK i officielle turneringskampe.  

Dermed blev kendelsen fra Fodboldens Disciplinærinstans den 26. september 2015 stadfæstet.

Sagen blev behandlet af Henrik Bloch Andersen (formand), Finn Lautrup og Jens Otto Johansen, og kendelsen kan indenfor fire uger indbringes for DIF-idrættens Højeste Appelinstans.

Se den fulde kendelse her

Log ind