MENU

Vil du præge breddedommernes arbejde?

DBU’s bestyrelse har vedtaget en ny dommerstruktur, der adskiller eliten og bredden i to grupper. Det betyder, at der skal findes en person fra hver lokalunion til en nyoprettet breddedommergruppe. Ansøgningsfristen er 3. december.


____________________________________________________________

Den nyoprettede breddedommergruppe vil blive politisk forankret under Foreningen af Lokalunioner (FLU), og påbegynder sit arbejde pr. 1. januar 2016.

Gruppen vil skulle arbejde med alt dommerarbejde, der relaterer sig til bredden herunder uddannelse af dommere, afvikling af test med mere.

Der skal til breddedommergruppen findes en person fra hver lokalunion, som er i besiddelse af følgende kvalifikationer (eller som er villig til at tilegne sig dem).

Faglige kvalifikationer

Vi forventer, at personerne har:

 • Bestået dommereksamen
 • Fungeret som aktiv dommer

Personlige kvalifikationer

Vi søger personer, der:

 • Er engagerede og motiverede
 • Er i besiddelse af gode samarbejdsevner
 • Er udadvendte
 • Er i stand til at kommunikere på alle niveauer
 • Er forandringsparat
 • Har forståelse for frivillig foreningsarbejde
 • Er i stand til at skabe og bruge netværk
 • Er proaktive
 • Er i besidde en struktureret tankegang
 • Har humor
 • Kan IT på brugerniveau.

Arbejdet

Breddedommergruppen skal arbejde med:

 • At sikre samarbejdet på tværs af lokalunionerne
 • At medvirke til at skabe en positiv holdning til dommergerningen og dommere som en central og uundværlig del af fodboldspillet.
 • At udarbejde retningslinjer for indrangering af dommere på LU-niveau – herunder krav til uddannelsesniveau i samarbejde med dommeruddannelsesgruppen.
 • At udarbejde procedure ved dommerflytning fra en LU til en anden.
 • Ansvar for initiativer og koordinering af tiltag for rekruttering (dommere, udviklere, vejledere).
 • Ansvar for initiativer og koordinering af tiltag for fastholdelse (dommere, udviklere, vejledere).
 • At planlægge og implementere PR-kampagner.

Det vil ske i samarbejde med de lokale dommerudvalg.

Ansøg nu

Vil du være med til at præge udviklingen inden for dommergerningen, og har du ovenstående egenskaber, så send en ansøgning til din lokalunion senest den 3. december.

Læs mere

Ny struktur styrker danske fodbolddommer


Log ind