MENU

Fodbold i skolen gør eleverne sundere

Med konceptet ’FIFA 11 for Health’ får elever gennem fodboldtræning øget sundhedsviden og social trivsel. Nye resultater præsenteres i dag og viser synlig forbedring i børnenes sundhed.

Elleverne undervises i sundhedskoncepter gennem fodboldtræning. Video: DBU

”FIFA 11 for Health” blev i første omgang introduceret i afrikanske lande for at styrke sundhedsviden hos afrikanske børn gennem fodboldtræning og 11 sundhedsfaktorer om blandt andet kost, hygiejne og fysisk aktivitet. I et samarbejde mellem Københavns Universitet, DBU og FIFA er programmet justeret til den vestlige verden, og som pilotprojekt testet på danske skolebørn.

Resultaterne fra projektet blev i dag præsenteret ved et presseevent på Frederiksberg, og der er grund til optimisme, især når det kommer til fodboldtræningens effekt på børnenes sundhed. Det fortæller forsker på projektet, Peter Krustrup, fra Center for Holdspil og Sundhed på Københavns Universitet.  

”Forskningsprojektet med 546 børn i 5. klasse viste, at fodboldøvelser og småspil to gange 45 minutter om ugen i 11 uger er med til at forbedre hjerte-kredsløbssundheden hos børnene, og som et resultat nedsat blodtryk, fedtprocent og BMI,” fortæller professor Peter Krustrup, der har stået i spidsen for forskningen.

Øget trivsel og sundhedsviden
I ”FIFA 11 for Health”-projektet får eleverne fodboldtræning og sundhedsundervisning på skoleskemaet i 11 uger. Hver uge indeholder to træninger, hvor lærerene underviser i et sundhedstema samtidig med, at børnene ’udfører’ temaet igennem den måde deres boldøvelser er tilrettelagt. Og det betyder, at selv elever, som ikke er medlem af foreninger og på den måde får motion i deres fritid, kan forbedre deres sundhed betydeligt i skoletiden, siger Peter Krustrup.

”Med den danske folkeskolereform efterspørger man enkle og implementerbare koncepter til at understøtte fysisk aktivitet og indlæring. Vi kan konstatere, at FIFA 11 for Health konceptet virker efter den hensigt, siger han.

Danmark er forgangsland for den vestlige verden

DBU er aktiv partner i projektet og er sammen med Center for Holdspil og Sundhed med til at bygge bro mellem FIFA 11 For Health-programmet og de danske skoler, hvor målet er at udbrede projektet til skoler over hele landet i løbet af 2016. Vicedirektør Kenneth Reeh glæder sig over, at fodbold kan være med til at løse udfordringer inden for sundhedsområdet, hvilket er et af målene i DBU’s nye vision ‘En Del af Noget Større’:

- Fodbold kan være med til at styrke sundheden blandt børn og dermed også deres evne til at lære og få bedre udbytte af skoledagen. Det er kernen i projektet FIFA 11 For Health, hvor vi ønsker at udbrede fodbold i skolen både på tværs af Danmark og ud til andre lande. Derfor ønsker DBU at støtte udbredelsen af fodbold, både i og udenfor skoletiden. Vi er glade for samarbejdet og ser frem at udbrede det både i hele Danmark og senere på året også til Grønland, siger Kenneth Reeh.


Log ind