MENU

Minor-regler: Nu lettes sagsbehandling

FIFA tillader nu, at DBU selv afgør sager, hvor mindreårige amatørspillere skifter fra en klub i udlandet til en dansk amatørklub. Det bør sikre en mere effektiv behandling af sager omfattet af FIFA's minor-regler.FIFA's minor-regler skal beskytte børn og unge ved internationale klubskifter. Foto: LLN Press

Når udenlandske børnespillere flytter til Danmark og skal have overført deres spilletilladelse, bliver sagsbehandlingen nu hurtigere.

Det Internationale Fodboldforbund, FIFA, har nemlig givet DBU tilladelse til selv at afgøre sager, hvor mindreårige amatørspillere er omfattet af de såkaldte minor-regler. Reglerne er til for at sikre børn og unge under 18 år ordentlige forhold i forbindelse med internationale klubskifter og beskytte dem mod store klubbers udnyttelse af helt unge spillere.

Tidligere har FIFA skullet godkende hver enkelt sag, hvor DBU indhentede den mindreåriges spilletilladelse fra et andet lands fodboldforbund. Men det bliver ændret nu, så DBU kan kontakte det pågældende lands fodboldforbund uden FIFA’s accept.

FIFA imødekommer DBU’s ønske

FIFA’s tilladelse sker på baggrund af flere henvendelser fra DBU, der primært af administrative årsager har ønsket en mere effektiv sagsbehandling. DBU oplever nemlig i disse år en betragtelig stigning i mængden af sager om mindreåriges internationale klubskifter, der især skyldes et øget antal mindreårige spillere, der flytter mellem de nordiske lande.

DBU har desuden fået mange henvendelser fra danske klubber, der har ønsket en hurtigere og mere fleksibel ordning, og det bør den nye tilladelse sikre.

Begrænset undtagelse fra reglen

I første omgang er FIFA’s tilladelse begrænset til en to-årig periode, hvorefter situationen skal evalueres. Hvert halve år i løbet af perioden er DBU forpligtet til at rapportere, hvilke spillere de har registreret.

Tilladelsen begrænser sig i øvrigt udelukkende til sager, hvor den mindreårige er amatør og ønsker at spille i en amatørklub, hvis første seniorhold spiller i Danmarksserien eller lavere rækker for herrer samt lavere rækker end 1. Division for kvinder.

Enhver registrering af en mindreårig spiller i en professionel klub eller et akademi med enhver form for forbindelse til en professionel klub er ikke omfattet af undtagelsen fra reglen og kræver fortsat FIFA’s godkendelse af spillerens internationale klubskifte.

FIFA’s tilladelse kan desuden ikke anvendes i forbindelse med udvekslingsstuderendes internationale klubskifter, da de ikke er direkte omfattet af FIFA’s minor-regler. Det er dog muligt, at udvekslingsstuderende på et senere tidspunkt kan blive omfattet af den tidsbegrænsede tilladelse, da FIFA i øjeblikket evaluerer regler og praksis på området.

Se også

Læs mere om FIFA’s minor-regler her

Log ind