MENU

DBU’s bestyrelse tager sag til efterretning

DBU’s bestyrelse er ikke tilfredse med landsholdsaftalerne, fastslår DBU’s formand efter dagens bestyrelsesmøde. En arbejdsgruppe skal forberede forhandlinger om de næste aftaler.


Foto: DBU


Da DIF-Idrættens Højeste Appel-instans forleden afsagde sin kendelse i voldgiftssagen mellem DBU og Spillerforeningen, var der medhold til spillernes fagforening i de fleste forhold, og DBU skal betale i alt 2,85 mio. kr. mere end forventet. 

DBU’s bestyrelse tager kendelsen til efterretning, men glæder sig over, at der nu er klare rammer for landsholdsaftalerne. Samtidig udtrykker bestyrelsen kritik af aftalerne, der ikke har levet op til hensigten om besparelser i udgifter. 

“Allerede i november sidste år havde vi i bestyrelsen en grundig diskussion af landsholdsaftalerne og måtte konstatere, at de ikke lever op til vores ønsker og hensigter om en enklere og billigere ordning. Der er ikke noget faktuelt nyt i kendelsen. Men det er godt, at der nu er kommet en afklaring i voldgiftssagen. Den bekræfter det, vi vidste allerede sidste år,” siger Jesper Møller, formand for DBU. 

På mødet i november sidste år besluttede DBU’s bestyrelse at nedsætte en særlig arbejdsgruppe, der skal forberede forhandlingerne om nye landsholdsaftaler. I kommissionen sidder både DBU’s kasserer, Christian Kofoed, og direktør Claus Bretton-Meyer, lige som der er eksterne repræsentanter i form af juristerne Peter Schønning og Morten Langer samt Claus Christensen, økonomidirektør i Silkeborg IF og formand for DBU’s lovgruppe. 

“Vi må konstatere, at landsholdsaftalerne ikke har været præcise nok, og det skal vi undgå i de næste aftaler. Derfor er vi allerede i gang med at forberede forhandlingerne,” siger Jesper Møller.

Landsholdsaftalerne for U21-landsholdet og Kvindelandsholdet udløber i sommeren 2017, mens aftalen for Herre-A-landsholdet udløber i sommeren 2018. 

Log ind