DBU har titusindvis af frivillige. Der ligger et enormt engagement og stor virkelyst lige fra Skagen i nord til Gedser i syd. De frivillige udfører hver eneste dag et kæmpe arbejde – fordi de ser en værdi i at deltage i deres børns liv, i deres lokalsamfund og i udviklingen af sporten.

Mange af DBU’s frivillige gør langt mere end det, der foregår indenfor de hvide streger på grønsværen. Ja, mange af dem laver opsøgende arbejde i udsatte boligområder, de sørger for at socialt udsatte kommer til fodboldtræning, de knokler for at komme mobning til livs og de løfter integrationsopgaven på imponerende vis.

Det er vores klare erfaring, at vi kan være med til at skabe en endnu bedre integration af de mange asylansøgere, indvandrere og andre nydanskere, der i disse år kommer til Danmark.

Men vi kan ikke gøre det alene. Vi har brug for, at staten, landets kommuner og andre offentlige institutioner i endnu højere grad tænker fodbolden eller andre former for idræt ind, når tilbud og aktiviteter til nye danskere skal planlægges i lokalområderne.

Vi er overbeviste om, at vi har den viden og erfaring, der skal til, hvis blot kommunerne og staten i endnu højere grad griber bolden og investerer ressourcer – menneskelige og økonomiske – dér, hvor fodbold kan styrke integrationen i lokalområdet. Det kan f.eks. være med støtte til den daglige drift, flere kunstgræsbaner og multibaner i de socialt udsatte boligområder, eller ved at klæde trænere og ledere endnu bedre på, f.eks. i form af uddannelse.

Vi vil gerne skabe rammerne for samarbejde mellem frivillige og fodboldklubber – og staten, kommuner, skoler, DIF og måske tilmed fonde og andre partnere.

Vi ser det i de udsatte boligområder, hvor fodboldklubberne er i gang praktisk taget alle steder, og som oftest i et samarbejde med DIF Get2Sport og DBU Get2Fodboldskoler. Her får de frivillige mange børn, unge og voksne til at engagere sig i fodbold og indgå i sunde, forpligtende fællesskaber. Vi ser lokale fodboldklubber invitere børn og unge fra flygtningecentre til gratis fodboldtræning. Og vi ser fodboldklubber invitere asylansøgere til at spille med i den lokale klub, så de kan blive en del af det stærke fællesskab, som foreningslivet tilbyder. Lokalt initiativ kan heldigvis ikke holdes nede. Og rigtig mange klubber er allerede i gang.

I denne udgave af INDSPARK kan du læse, at 76% af danskerne ser fodbold som en god måde at skabe bedre integration. Vi ved, at fodbold kan integrere. Vi ved også, at særligt piger med anden etnisk baggrund end dansk har markant lavere deltagelse i idrætslivet – og dermed går de glip af både motion og sundhed samt fællesskab og integration i foreningslivet.

Alt det kan vi gøre noget ved, hvis vi samarbejder. Vi har givet bolden op. Vi håber, at endnu flere statslige og kommunale spillere kommer på banen.