Bedre lokale træningsmiljøer

DBU åbner for ansøgning om at blive en af 15-20 TOP Centre, der i en treårige projektperiode skal sikre bedre lokale træningsmiljøer og dermed bedre spillerudvikling for 600 indstillede U10- til U12-drengespillere i et samarbejde med lokale klubber landet overI december 2016 offentliggjorde DBU planerne om at etablere mellem 15 og 20 TOP Centre rundt om i landet, der via samarbejde på tværs af landet skal optimere spillerudviklingen for godt 600 spillere med særlige spillemæssige forudsætninger.
 
Fra i dag er det muligt, at komme i betragtning som TOP Center ved at indsende en ansøgning

Centrene skal placeres så de geografisk dækker Danmark mest muligt, så man samtidig kan sikre, at de udvalgte spillere fra de interesserede partnerskabsklubber maksimalt skal bruge 45 minutters kørsel for at deltage i den udvalgte afviklingsklub.

De udvalgte Top Centre skal i den forbindelse sikre det nødvendige spillergrundlag ved at inkludere interesserede partnerklubber i området, og ansøgerne skal derfor også leve op til en række personale- og trænerkrav på baggrund af en defineret fodboldfaglig filosofi. Herefter vil klubberne blive fordelt med fokus på at dække Danmark bedst muligt. 

Tidsplan

DBU sender i de kommende dage informationsmateriale ud til alle danske klubber, der tilbyder træning for U10-U12 drenge. 

Fra den 14.-31. august afholdes der rundt om i landet lokale projektinformationsmøder, før interesserede klubber inden 8. september skal indsende en forhåndstilkendegivelse, inden man senest den 24. oktober indsender den endelig ansøgning om etablering af TOP Center.

Centrene vil efterfølgende blive offentliggjort i starten af november med henblik på opstart i midten af januar 2018.

Ansøgningsmateriale

Du kan læse mere om topcentrene her:

Kontakt DBU

Ved spørgsmål om projektet kan man skrive til topcenter@dbu.dk 

Log ind