Dispensation til lettere bold forlænges

Kvinder i lokalunionernes turneringer kan igen i år benytte en lettere boldtype. En kommende undersøgelse skal danne grundlag for om den lettere bold på langt sigt skal indkorporeres i kvindefodbold.

Kvinder der spiller i lokalunionernes turneringer får endnu et år mulighed for at benytte en lettere boldtype.

Det skete efter en beslutning i DBU’s bestyrelse, hvor dispensationen for brug af den lettere bold type blev forlænget med endnu et år. Dispensationen gælder IKKE Kvinde DM (3F + 1. div.) samt U18 pige liga. 

Brugen af den lettere boldtype er en mulighed og den lettere boldtype kan i kampsituationer, stilles til rådighed af hjemmeholdet og ikke fravælges af modstanderholdet. Kampboldtypen skal dog være ens i hele kampen.   

Baggrund
I håndbold bruger mænd og kvinder forskellige håndbolde. I basket bruger mænd og kvinder forskellige basketbolde. Dispensationsordningen med en lettere fodbold har været gældende siden juni 2015 for U16 og ældre i lokalunionernes turneringer.

For kvindekroppen og mandekroppen er forskellige, og derfor er man i DBU netop blevet enige om at forlænge forsøget, hvor man lader kvinderne benytte sig af en lettere bold end den, man traditionelt spiller med hos både mænd og kvinder.

Undersøgelse
Om den lettere bold gør en forskel for kvinderne på grønsværen, kommer der snart svar på, fortæller Jakob Koed, formand for DBU Ungdomsgruppe.

”Vi vil gerne vide noget mere om hvordan bolden bliver brugt i praksis i ude klubberne. Derfor har vi forberedt et spørgeskema, som vi gennem Lokalunionerne under DBU sender ud til spillerne, så vi kan se på om bolden på længere sigt skal blive en inkorporeret del af kvindefodbolden,” siger Jakob Koed. 

Dispensationen gælder ikke for U18 Piger Liga, 3F-ligaen og 1. division. Benytter I bolden fra starten af en kamp, skal den samme type bold benyttes hele kampen. 

Spørgsmål
Hvis du og dit hold kunne tænke sig at mere om den lettere fodbold, så kontakt Annette Westermann på mail anwe@dbu.dk eller telefon 43262222.

Log ind