MENU

EU: Kunstgræsbaner er ufarlige

Spil bare løs! EU’s kemikalie-agentur fastslår i en længe ventet rapport, at fodboldspillere ikke skal være bekymret for helbredet, når de spiller på kunstgræsbaner.


Foto: Af multibanen med kunstgræs

Husk at vaske hænder og eventuelle hudafskrabninger, undgå at sluge gummigranulatet og ryst tøj og støvler inden du forlader banen. Det er de simple råd EU anbefaler fodboldspillerene, når kampen er færdig på kunstgræsbanen. Derudover kan man uden bekymring spille på landets mange kunstgræsbelagte fodboldbaner.  

Rapporten fastaslår meget tydeligt, at de stoffer som skaber bekymring ligger langt under de grænseværdier, som er fastsat i EU’s lovgivning for at beskytte både børn og voksne mod eksempelvis kræft. Og det glæder formanden for DBU’s Græs- og Miljøgruppe:

”Det er en glædelig nyhed, at vi uden bekymring kan sende vores mange fodboldspillere ud på landets kunstgræsbaner. I DBU er vi glade for, at vi endelig får noget vished på området,” siger Bjarne Christensen, bestyrelsesmedlem og formand for DBU’s Græs- og Miljøgruppe.

Rapporten og undersøgelsen blev igangsat af EU-kommissionen efter flere europæiske lande havde udtrykt bekymring for sundhedsrisikoen ved at spille på kunstgræsbaner. DBU har arbejdet tæt sammen med Miljøstyrelsen omkring kunstgræsbaner igennem længere tid.

”Vi har taget spillere og forældres bekymringen meget alvorlig. Vi vil gerne sikre, at vores spillere og forældre ikke skal frygte for deres sundhed eller miljøet, når de spiller fodbold. Derfor har DBU samarbejdet tæt med Miljøstyrelsen om at undersøge kunstgræsbanerne og udarbejde en vejledning til hvordan mest miljøvenligt anlægger kunstgræsbaner.”, fastslår Bjarne Christensen.  
 
Miljøstyrelsen – i samarbejde med DBU og DIF - arbejder lige nu på en vejledning for kunstgræsbaner. Rapporten vil have fokus på både miljø- og sundhedsaspekter, men også sikre gode råd til hvordan man anlægger, anvender, vedligeholder og bortskaffer kunstgræsbanerne. Rapporten forventes at udkomme i sommeren 2017.

Fakta:
EU’s rapport er den tredje rapport, der fastslår at der ikke er sundhedsskadelige virkninger af kunstgræsbaner. Den nye rapports konklusioner kommer på baggrund af en undersøgelse af mere end 100 baner i Finland, Holland, Storbritannien, Italien og Portugal.

Du kan læse EU’s rapport fra marts 2017 her

I USA har man også undersøgt risikoen for at få kræft ved at spille på kunstgræsbaner. I en statusrapport fra december 2016 lød konklusionen, at der ikke kunne konstateres en sammenhæng: 

Du kan læse U.S Environmental Protection Agency’s rapport her

I Holland lavede man også en selvstændig rapport. Rapporten kom i begyndelsen af januar 2017, og der kunne man heller ikke se en sammenhæng mellem at spille på kunstgræsbaner og forekomsten af kræft.

 Du kan læse de hollandske myndigheders rapport her

Log ind