MENU

Historiske aftaler skal styrke dansk fodbold

En historisk investering i talent- og spillerudvikling til glæde for alle i dansk fodbold. Det er en del af indholdet i de nye aftaler mellem DBU, Divisionsforeningen og de seks Lokalunioner. Aftalerne skal sikre stærkere sammenhængskraft i dansk fodbold – og bedre fodbold på landshold, i Superligaen og på tværs i græsrodsfodbolden.


Foto: fodboldbilleder.dk

TIPSBLADET bragte fredag kronikken 'Historiske aftaler skal styrke dansk fodbold.' Læs indlægget her.

Af Jesper Møller, formand i DBU, Thomas Christensen, næstformand i DBU og formand for Divisionsforeningen, Henrik Ravnild, formand for Foreningen af Lokalunioner og Bent Clausen, næstformand i DBU og formand for DBU’s breddeudvalg.

Umiddelbart kan der være langt fra små, glade drenge og piger på U9-holdene i Hillerød eller Haderslev til fuldvoksne, professionelle fodboldspillere i Superligaen og på de danske fodboldlandshold i afgørende VM-kval-kampe. 

Og så alligevel ikke. 

For dem alle handler det om at drible, aflevere og score mål. Det handler om tacklinger og redninger – og om at få et samspil til at fungere på tværs af holdet. Og så handler det om at skabe gode oplevelser – både for spillerne selv og for publikum, hvad enten det er forældre og venner eller fans på stadion eller foran tv-skærmen.
Alle steder i dansk fodbold skal den enkelte spiller have mulighed for at forløse deres potentiale og talent så meget som muligt. Uanset om det er til at spille motionsfodbold på et lukket hold med gode venner – eller om det er at spille liga-fodbold i Danmark eller udlandet. 

Det er denne sammenhængskraft, der er udgangspunktet i de nye aftaler, der er indgået mellem DBU, Divisionsforeningen og DBU’s Lokalunioner – og som netop er blevet godkendt af DBU’s Repræsentantskab. 
Sammenhængskraften mellem elite og bredde i dansk fodbold, mellem landshold, divisionsklubber og græsrodsfodbold – og på tværs af det ganske danske fodboldland. Målet er at skabe bedre resultater for dansk fodbold, både på landshold og i Superligaen, både sportsligt og tilskuermæssigt. 

Aftalerne har været udviklet og diskuteret i længere tid. I DBU’s bestyrelse besluttede vi allerede i november 2015 at analysere og drøfte en ny fordeling af opgaver og ansvar mellem DBU, Divisionsforeningen og Lokalunionerne. Vi har haft drøftelser internt i DBU’s bestyrelse og på tværs af klubber, udvalg og stormøder på tværs af landet. Kort før jul blev aftalerne besluttet af en enig bestyrelse – og nu er de så godkendt af Repræsentantskabet som øverste myndighed i dansk fodbold med stemmerne 136 stemmer for, ni blanke og 1 imod. 

Undervejs har der været masser af god debat og dialog. De sidste uger før Repræsentantskabsmødet blev der rejst en del kritik af om aftalerne er lovlige i forhold til reglerne hos FIFA og UEFA – og om aftalerne udhuler DBU’s indflydelse og betydning i dansk fodbold. 

Derfor vil vi på vegne af DBU’s bestyrelse gerne fastslå et par vigtige pointer og samtidig forklare både baggrund og formål med de nye aftaler: 

JA – aftalerne er selvfølgelig lovlige i forhold til reglerne hos FIFA og UEFA. Vi har forelagt aftalerne for de ansvarlige jurister i FIFA og UEFA og fået deres ord for, at de ikke strider med reglerne. 

JA – der er masser af opgaver, ansvar og indflydelse i DBU, selv om der overgår ansvar og opgaver til Divisionsforeningen og Lokalunionerne. DBU vil fortsat være ansvarlige for landshold og bindeled i vores fælles arbejde med talent- og spillerudvikling, træneruddannelser, dommere, disciplinærsystem, klublicensadministration, fælles IT platforme og samfundsprojekter om sundhed, integration og skole - samt ikke mindst for kontakt til DIF, TeamDanmark, FIFA og UEFA . Samtidig er både Divisionsforeningen og Lokalunionerne jo medlemmer i DBU – og rigt repræsenteret i både DBU’s bestyrelse og i vores to vigtige udvalg – hhv. Breddeudvalget og Udvalget for Professionel Fodbold – så sammenhængskraften er i høj grad intakt. Umiddelbart er det vurderingen, at der skal overflyttes 5-7 ud af knapt 100 stillinger væk fra DBU, så den meget snak om udhulning er i den grad forvrænget. 

NEJ – aftalerne ændrer ikke ved klubbernes eller Divisionsforeningens forpligtelser i forhold til overenskomsten med Spillerforeningen. Hvis der skal ændres, skal det fortsat forbi Divisionsforeningens eller DBU’s bestyrelse. De såkaldte standardspillerkontrakt udformes og godkendes stadig af DBU’s bestyrelse efter FIFA’s retningslinjer med hensyntagen til den pågældende overenskomst. 

Med andre ord står DBU, Divisionsforeningen og de seks Lokalunioner sammen om de aftaler og hele ønsket om at skabe en ny National Sportslig Vision for dansk fodbold. 

 En ny national sportslig vision skal sætte mål for både landshold og klubhold i dansk fodbold. Vi ønsker bedre resultater, til glæde for både spillere og fans – og alle andre i dansk fodbold. Og vi ønsker, at flere danskere får lyst til at spille fodbold, så vores aktuelle medlemstal på godt 335.000 stiger til 450.000 inden 2025. På den måde kan vi bidrage til, at endnu flere danskere får glæde af de mange fordele ved fodbold – både, hvad angår motion og sundhed, fællesskab og venskaber, integration og læring i skolen. Det kræver hårdt arbejde og i høj grad også stærkere samarbejde og sammenhængskraft. 

100 millioner til udvikling

Derfor er vi i høj grad stolte over de nye aftaler, der på mange måder sikrer historiske investeringer og stærkt samarbejde i dansk fodbold. 
I de nye aftaler har vi afsat godt 100 millioner kroner til blandt andet talent- og spillerudvikling over den næste årrække. 

Pengene skal gå til projekter både i eliten og bredden, som vi traditionelt kalder det. Det kan handle om talentudvikling af unge spillere, der kan slå igennem som spillere i de danske divisioner – og måske senere på de danske landshold. For elitespillere handler det om at nå så langt som muligt – måske til superliga-niveau og landshold. For breddespillere handler det om, at også de skæveste afleveringer bliver bedre, giver individuel glæde og skærper interessen i selv at blive bedre – også selv om det aldrig bliver til elite-niveau. Bedre trænere og bedre vilkår er til glæde for hele fodbolddanmark.  

Investeringerne i stærkere talent- og spillerudvikling er allerede godt i gang, og det er ikke kun centrale investeringer. Klubberne selv tungt i den samme udvikling, og de fælles investeringer er med til fremme klubinvesteringerne. Fællesskab sammen med kappestrid om at være bedst!

Det seneste års tid har DBU og Divisionsforeningen arbejdet tæt sammen om en ny talentudviklingsstrategi, der er en hjørnesten i den nye Nationale Sportslige Vision. Vi har haft analysefirmaer som Hypercube og Double Pass til at analysere både de danske landshold og den danske superligas potentiale og muligheder for at blive endnu stærkere.

Begge analysefirmaer er enige om, at dansk fodbold har potentiale til at klare sig bedre for Herre-A-landshold – højere på ranglisten, flere kvalifikationer til EM og VM. Og analysefirmaerne ser også et større potentiale i dansk klubfodbold, både i forhold til at løfte niveauet yderligere i kampen om Danmarksmesterskabet med bedre spil og flere spændende kampe og i de europæiske klubturneringer. De samme analyser har været grundlaget for udviklingen af den nye struktur i ALKA Superligaen. 

Samme analyser peger faktisk på samarbejde og sammenhængskraft som altafgørende elementer for en styrkelse af talentudviklingen i dansk fodbold. Det er samarbejdet mellem elite og bredde, at vi får stærkere spillere – både på klubhold og landshold. 

Hvis vi skal have et stærkere herre-landshold, kræver det, at så mange som muligt oplever glæden ved at spille fodbold – og det kræver en superliga, der er internationalt konkurrencedygtigt. Hvis vi ønsker mange fodboldspillere i Danmark – og at vokse fra 335.000 medlemmer i dag til 450.000 medlemmer i 2025 – kræver det stærke landshold og klubhold, så nye fodboldspillere har idoler og stjerner at se op til.
Denne sammenhæng er helt unik – særligt, fordi så mange danskere spiller fodbold og både engagement og opbakning er så stor. Den position er unik i forhold til andre lande, som har svært ved at efterligne det i kampen om at blive bedre. Netop derfor kan og vil vi blive bedre på ranglisterne end Danmarks størrelse ellers berettiger os til. I det arbejde skal vi bruge denne særlige sammenhængskraft. Bredde, elite og landshold i stærk sammenhæng og fællesskab. 

Alt det får vi alene ved, hvis ansvar og kompetence til udvikling håndteres af dem, der er tættest muligt på klubber og medlemmer. Det er det mest effektive og det bedste, når vi kæmper for at få flere investeringer, skabe mere udvikling og i det hele taget skabe nye resultater.  

Styrkelse af DBU Pokalen


Et andet vigtigt element i de nye aftaler er et styrket samarbejde om DBU Pokalen. 

I fremtiden vil DBU Pokalen have et fælles ejerskab mellem DBU, Divisionsforeningen og Lokalunionerne med en forpligtelse til at investere yderligere 2 millioner kroner om året i at udvikle turneringen. 
Pokalturneringen er mere end noget andet symbolet for sammenhængskraften i dansk fodbold, fordi det omfatter alt fra de mindste serie-klubber til de store Superliga-hold. Alle er lige og har muligheden for at overraske – bare tænk på Skagens historiske sejr over Brøndby eller Kjellerups sejr over Lyngby i efteråret. 

Vi ønsker en endnu stærkere pokalturnering med større publikum, flere fans og endnu større interesse. Det gælder fra de indledende runder med lutter serie-hold til de afgørende kampe med deltagelse af de professionelle klubber. 

Nu er aftalerne formelt godkendt af DBU’s Repræsentantskab – men vi er langt fra i mål. 

Vi er i fuld gang med en række projekter inden for talent- og spillerudvikling. Vi skal sætte gang i flere projekter, der kan styrke kvaliteten hos både trænere og spillere – og på den måde understøtte en samlet styrkelse af landshold og klubhold. Og vi skal involvere klubber i hele landet, når vi skal arbejde videre med Den Nationale Sportslige Vision i dansk fodbold. Det handler om fodbold, om at skabe bedre resultater for dansk fodbold, om at leve alle drømmene om det smukke spil ud! 

Log ind