MENU

Bestyrelsens fokus og prioritering gør en forskel

I kan give klubbens motionsfodboldtilbud vinger ved at prioritere det i bestyrelsesarbejdet. Læs her hvordan og hvorfor, det er arbejdet værd.

De fleste vil nok være enige i, at bestyrelsesarbejdet, der bliver lavet af frivillige mennesker rundt i hele Fodbold-Danmark, er uundværligt og dybt prisværdigt. Bestyrelsen sætter retning og kan skabe udvikling i en klub. 

Motionsfodboldafdelingen løfter IF Bytoften som klub
I IF Bytoften er det besluttet, at alle klubbens afdelinger skal have en repræsentant i bestyrelsen, så alle bliver hørt og spurgt. Det giver både klubben en stor bredde og alle medlemmerne en ligeværdig rolle.

- Vi synes, at det er helt naturligt at prioritere vores motionsfodboldhold på lige fod med alle vores andre hold, udtaler Thomas Dreyer, der er formand og motionsfodboldansvarlig i IF Bytoften, og han fortsætter:

- Det at have motionsfodboldhold åbner op for et helt nyt socialt liv i klubben, som vi værdsætter rigtig meget. Vores Fodbold Fitnesskvinder bærer for eksempel utroligt meget af klublivet. De kan altså noget helt særligt. De er sindssygt gode til det sociale, og de lægger mange frivillige timer i klubben og har en stor andel i, at det daglige liv i klubben er så godt, som det er.

Thomas Dreyer er ikke i tvivl om, at motionsfodboldholdene kan få en afgørende betydning for alle klubber, hvis bare de bliver prioriteret i bestyrelserne rundt omkring.

- Det er ærgerligt, hvis en motionsfodboldafdeling kører på sidelinjen i en klub, for så får man ikke udnyttet alle de fordele, som disse medlemmer kan give klubben. Hvis motionsfodboldholdene anerkendes på lige fod med alle andre hold, har man en helt særlig mulighed for at generere frivillige i blandt disse medlemmer og styrke klubmiljøet. I vores klub er Fodbold Fitnesskvinderne meget respekterede og er derfor en prioritet på fuld højde med alle vores andre medlemmer, afslutter Thomas Dreyer.

Fodbold Fitness er på vej frem, og bestyrelsen bakker op
I MOT G&U ved Varde tilbyder de også Fodbold Fitness. Her er Bo Andersen med i den flerstrengede forenings bestyrelse og har ansvaret for fodboldafdelingen og herunder Fodbold Fitness.

- Jeg oplever, at Fodbold Fitness er på vej frem i klubben, ikke mindst fordi vi har en meget engageret holdleder. Bestyrelsen er meget opmærksom på dette og prøver at støtte op om holdet på de måder, vi kan og har mulighed for, fortæller Bo Andersen.

- Jeg mener, at det at have et bredt udvalg af aktiviteter er en vigtig del af vores klub, og motionsfodbold er en aktivitet på lige fod med vores andre aktiviteter. Derfor er jeg som bestyrelsesansvarlig også lige opmærksom på alle vores aktiviteter og ønsker at udvikle og støtte op om dem, så godt som jeg overhovedet kan, afslutter Bo Andersen.

Vil du gerne høre mere?
Hvis ovenstående beretninger fra to klubber med motionsfodbold har vakt din interesse, er du mere end velkommen til at kontakte din lokale Bevæg dig for livet-konsulent. Han er ekspert i opstart og forankring af motionsfodboldhold, og han kan både hjælpe med praktik og gode råd, hvis I gerne vil forankre jeres motionsfodboldafdeling endnu bedre i klubben og bestyrelsen og på den måde få mest muligt glæde af jeres medlemmer.  

Log ind